Menu boczne

Treść strony

Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej

Zespól Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej

Kierownik :            Dr hab. n. med. Piotr Prowans Prof. PUM

                              specjalista chirurgii plastycznej

                              specjalista chirurgii ogólnej

Z-ca Ordynatora  Dr n.med. Andrzej Borowiecki

                              specjalista chirurgii ogólnej

Asystenci :             Dr n.med. Grzegorz Wojciechowski          

                              specjalista chirurgii ogólnej

                              Dr n.med. Maciej Miernik

                              specjalista chirurgii ogólnej

                              Lek.med. Marek Łokaj

                              specjalista chirurgii ogólnej

Lekarze specjalizujący się :

                              Lek.med. Karolina Dzidziul

                              Lek.med. Przemysław Kulawczuk

                              Dr n.med. Bartosz Sobolewski


Działalność usługowa

Chirurgia Plastyczna

 Wykonujemy

- operacje odtwórcze piersi expanderami oraz własnymi tkankami

- operacje odtwórcze w obrębie głowy i twarzy( powiek, nosa, warg) zniekształcenia po nowotworach i urazach

- operacje odtwórcze w obrębie kończyn górnych i dolnych - naprawa ubytków pourazowych

- operacje rekonstrukcyjne nerwów obwodowych oraz operacje naprawcze po nieodwracalnym uszkodzeniu nerwów obwodowych

 

Chirurgia Endokrynologiczna

Wykonujemy

- operacje tarczycy i przytarczycy

- operacje nadnerczy techniką klasyczną i laparoskopową

 

Chirurgia ogólna

 Wykonujemy

- wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej                                     

Działalność naukowa

 - Badania biomateriałów we współpracy z Zachodnio-Pomorskim  Uniwersytetem Technologicznym

- Ocena wyników odtwórczych z wykorzystaniem technik mikrochirurgii

- Badania nad obrazowaniem perforatorów tętniczych


Dydaktyka

1/ Wydział Nauk o Zdrowiu - kierunek Kosmetologia rok III

Podstawy Chirurgii Plastycznej - wykłady 10 godz.

2/ Wydział Lekarski rok IV - Współczesne możliwości Chirurgii Plastycznej - wykład 2 godz.

 

 Studenckie Koło Naukowe 

Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcji Estetycznej


Powrót
do góry