Menu boczne

Treść strony

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

71-252 Szczecin, al. Unii Lubelskiej 1
Sekretariat Kliniki tel. (91) 425-0417 

e-mail klchsztw@pum.edu.pl

p.o.Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak

 

Gabinet Lekarski (91) 425-04-20 

Pielęgniarka Oddziałowa (91) 425-04-21

 Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • Chirurgia szczękowo-twarzowa z onkologią - wykłady, seminaria, ćwiczenia - V rok Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
 • Prowadzenie specjalizacji w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Staże z zakresu chirurgii szczękowej do innych specjalizacji stomatologicznych
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa z onkologią dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego i fakultetu dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego
 • Staże z zakresu chirurgii szczękowej do innych specjalizacji stomatologicznych i lekarskich

 

Zasadnicza problematyka naukowa

 • Doskonalenie metod chirurgicznych leczenia raka jamy ustnej zmierzających do zachowania funkcji układu stomatologicznego.
 • Modyfikacja przed i śródoperacyjnego postępowania w wadach gnatycznych.
 • Wyłonienie czynników wpływających na wyniki leczenia nowotworów jamy ustnej.

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • Czynnościowe następstwa zmian w położeniu kości gnykowej, nagłośni, wyrostków kłykciowych po wycięciu raka jamy ustnej.

Stosowane techniki badawcze

 • Rentgenokinematografia połykania, analiza spektralna mowy, pulsoksymetria

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • Poszukiwanie związków  między przebiegiem klinicznym raka jamy ustnej i biochemicznymi zmianami w ślinie chorego.
 • Ustalenie wpływu sposobu odżywiania, stosowanych używek, kultywowanych przyzwyczajeń na występowanie patologicznych zmian błony śluzowej jamy ustnej.

Działalność medyczno-usługowa

 • Liczba łóżek 20
 • Ścisła specjalność kliniczna: chirurgia szczękowo-twarzowa

 • Rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: operacyjne leczenie nowotworów, wad rozwojowych, urazów jamy ustnej, szczęk, twarzy - szczególnie zabiegi naprawcze i odtwórcze

 

Quickdict.de
Schließen [x]
Übersetzungsrichtung:

Wort:

Załączniki

Powrót
do góry