Menu boczne

Treść strony

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

71-252 Szczecin, al. Unii Lubelskiej 1
Sekretariat Kliniki tel. (91) 425-0417

e-mail klchsztw@pum.edu.pl

p.o.Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak, prof PUM

Struktura organizacyjna Kliniki:

 • Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (20 łóżek)
 • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej świadczy kompleksowe usługi z zakresu Chirurgii Głowy i Szyi. Połączenie leczenia szpitalnego z ambulatoryjnym umożliwia sprawną kontynuację procesu leczniczego przez zorganizowany i wyszkolony zespół lekarski z wykorzystaniem najnowszego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego. Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską realizując umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Działalność naukowo-dydaktyczna:

 • Prowadzenie stażu specjalizacyjnego z zakresu Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
 • Prowadzenie staży cząstkowych dla lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z innych dziedzin lekarskich i stomatologicznych
 • Zajęcia dydaktyczne dla IV i V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z zakresu Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Zajęcia dydaktyczne dla IV i V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z zakresu Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (anglojęzyczny)
 • Studium Doktoranckie (aktualnie słuchacze SD Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej: lek. dent. Artur Nowak, lek. dent. Jerzy Szyndel)

Działalność medyczno-usługowa:

 • LECZENIE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH I ŁAGODNYCH GŁOWY I SZYI Leczenie nowotworów tkanek miękkich jamy ustnej (język, dno jamy ustnej, błona śluzowa policzka i podniebienia miękkiego, warga), tkanek twardych jamy ustnej (żuchwa, szczęka), zatok obocznych nosa, oczodołów, gruczołów ślinowych, skóry głowy i szyi. Zaawansowane, kompleksowe leczenie nowotworów głowy i szyi z jednoczasową rekonstrukcją odległymi, mikrozespolonymi płatami z wykorzystaniem indywidualnych modeli 3D oraz spersonalizowanych matryc śródoperacyjnych. Rehabilitacja pooperacyjna aktu połykania. Leczenie zgodne z najnowszymi standardami onkologicznymi i wytycznymi Systemu Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO).
 • LECZENIE WAD ROZWOJOWYCH Leczenie wad rozwojowych kości twarzoczaszki – chirurgicznie wspomagana ekspansja szczęki z wykorzystaniem dystraktorów podniebiennych, chirurgia ortognatyczna z wykorzystaniem indywidualnych szyn śródoperacyjnych, biomateriałów i przeszczepów własnych, leczenie asymetrii z wykorzystaniem indywidualnych implantów wykonanych na bazie modeli 3D, rekonstrukcja stawów skroniowo-żuchwowych, leczenie operacyjne torbieli rozwojowych szczęk. Leczenie wad rozwojowych tkanek miękkich – leczenie operacyjne torbieli rozwojowych szyi.
 • LECZENIE URAZÓW CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI Leczenie złożonych urazów twarzowo-szczękowych w oparciu o najnowszą diagnostykę i wytyczne AO/AOCMF. Leczenie interdyscyplinarne w ramach Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych wraz z lekarzami innych specjalizacji. Zaopatrywanie złamań żuchwy z dostępów wewnątrzustnych z wykorzystaniem trokara. Rekonstrukcja złamań oczodołów z wykorzystaniem plastycznych siatek tytanowych, polipropylenowych oraz przeszczepów własnych.
 • LECZENIE STANÓW PRZEDNOWOTWOROWYCH Usuwanie znamion barwnikowych, zmian rozrostowych skóry i błon śluzowych, zmian lichenoidalnych i erytroplastycznych jamy ustnej. Zabiegi są realizowane w ramach „chirurgii jednego dnia”.
 • LECZENIE SCHORZEŃ ZĘBOPOCHODNYCH Leczenie rozległych, zębopochodnych torbieli szczęk, chorób zatok szczękowych, ropni i ropowic okolicy głowy i szyi.
 • LECZENIE OBWODOWYCH ZABURZEŃ NERWÓW CZASZKOWYCH Leczenie operacyjne neuralgii nerwu trójdzielnego, plastyka tkanek miękkich przy porażeniu nerwu twarzowego.
 • REHABILITACJA POOPERACYJNA Z UDZIAŁEM WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU I SPRZĘTU FIZJOTERAPEUTYCZNEGO (dr Magdalena Gębska)
 • reedukacja połykania u chorych po wycięciu nowotworów jamy ustnej: ocena możliwości doustnego odżywiania bez zagrożenia aspiracją, określenia konsystencji pokarmu, wielkości kęsa pokarmowego, bezpiecznej pozycji przy jedzeniu, ćwiczenia mięśniowe usprawniające mięśnie biorące udział w akcie połykania
 • reedukacja mowy: ocena zrozumiałości mowy, określenie możliwości poprawy artykulacji mowy, ćwiczenia mięśniowe, usprawniające mięśnie biorące udział w artykulacji mowy.

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Poradnia przyszpitalna ma charakter konsultacyjno-diagnostyczny obejmujący konsultacje pacjentów ambulatoryjnych oraz poszpitalnych. Poradnia znajduje się w budynku PRZYCHODNIA – wejście D, pokój numer 4. Poradnia czynna codziennie (pon - pt 9:00-14:00, śr 9:00-18:00)


Załączniki

Powrót
do góry