Menu boczne

Treść strony

Klinika Kardiochirurgii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2,

Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin. 

tel. 91 466-13-91, fax. 91 466-13-93

 

Kierownik: dr hab. n. med. Mirosław Brykczyński

 

O Klinice:

Klinika specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu chorób serca i wielkich naczyń u dorosłych. Jesteśmy jedyną jednostką tego typu w północno-zachodnim regionie Polski. Naszymi pacjentami są głównie mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Prowadzimy działalność naukowo-dydaktyczną w ramach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Klinika jest objęta ogólnopolskim programem kontroli jakości leczenia w kardiochirurgii od roku 1994. Obecnie program ten jest realizowany w ramach Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK). Po przejściu rygorystycznych kontroli otrzymaliśmy certyfikat jakości ISO 9001. Po operacjach część pacjentów trafia do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej. Intensywna, wczesna rehabilitacja kardiologiczna, prowadzona przez specjalistów zwiększa i utrwala efekty przebytej operacji naprawczej serca.

 

Klinika Kardiochirurgii:

Blok Operacyjny Kliniki Kardiochirurgii

3 nowoczesne sale  operacyjne  przystosowane do zabiegów z użyciem krążenia pozaustrojowego oraz operacji mininwazyjnych i endoskopowych

Oddział Kardiochirurgii 

12 stanowisk intensywnej opieki pooperacyjnej

20 łóżek z możliwością monitorowania poprzez sieć Wi-Fi

Oddział Intensywnej Terapii filia przy Klinice Kardiochirurgii

4 stanowiska

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii

16 łóżek

Poradnia Kardiochirurgiczna

 

Profil wykonywanych operacji:

 • Operacje pomostowania tętnic wieńcowych z użyciem krążenia pozaustrojowego (CABG) oraz na bijącym sercu (OPCAB, MIDCAB, TECAB)
 • Chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu serca
 • Operacje naprawcze zastawek serca, w tym mininwazyjne
 • Operacje tętniaków aorty wstępującej, łuku aorty oraz aorty piersiowej
 • Chirurgiczne leczenie chorób naczyń odchodzących od łuku aorty
 • Wady wrodzone u dorosłych

Klinika przygotowana jest również do:

 • Wspomagania układu oddechowego systemem ECMO
 • Mechanicznego wspomagania układu krążenia pompą centryfugalną

 

Działalność dydaktyczna:

 • Prowadzimy wykłady, seminaria i ćwiczenia dla studentów PUM
 • Posiadamy akredytację na prowadzenie specjalizacji z kardiochirurgii
 • Prowadzimy staże do specjalizacji z kardiologii, chirurgii klatki piersiowej, ogólnej i naczyniowej
 • Przy Klinice działa Studenckie Koło Naukowe

 

Działalność naukowo-badawcza:

 • Operacyjne leczenie zaburzeń rytmu serca
 • Małoinwazyjne operacje zastawek serca
 • Operacje naprawcze zastawek serca
 • Śródoperacyjne badanie echokardiograficzne TEE
 • Prewencja powikłań neurologicznych po operacjach zastawek serca - grant MNiSW
 • Wczesna rehabilitacja chorych po operacjach kardiochirurgicznych

 

Dodatkowe informacje i porady dla pacjentów znajdą Państwo na stronie http://www.kardiochirurgia.szczecin.pl/

Powrót
do góry