Menu boczne

Treść strony

Klinika Patologii Noworodka

 

Adres kliniki i kontakt:  Aleja Powstańców Wielkopolskich 72

                                        70-111 Szczecin

Sekretariat  tel: 91 466 1115    fax 91 466 1368

Oddział tel. 91 466 1367/69   

Skład osobowy:

Kierownik Kliniki / Lekarz kierujący : dr hab. n. med. Beata Łoniewska

Lekarze zatrudnieni w Klinice:

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kordek

dr n. med. Barbara Michalczyk

lek. med. Anna Błażejczak

lek. med. Zdzisława Rosińska

dr n. med. Agata Jankowska

lek. med. Joanna Tousty

Lekarze rezydenci:

lek. med. Dagmara Węgrzyn

lek. med. Joanna Peisert

lek. med. Karolina Adamek

lek. Anna Borowiak

Studium Doktoranckie:

lek. med. Dagmara Węgrzyn

lek. med. Karolina Adamek

 Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Romańska

 

Działalność dydaktyczna:

·        zajęcia dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego PUM

·        prowadzenie specjalizacji z neonatologii

·        staże podyplomowe

·        studia doktoranckie

Działalność naukowo-badawcza:

W Klinice prowadzone są prace badawcze na temat:

  1. Badanie stanu bariery jelitowej noworodków oraz ich matek
  2. Ocena nawyków żywieniowych kobiet w ciąży w kontekście powikłań przebiegu ciąży i problemów zdrowotnych noworodka 
  3. Uwarunkowania genetyczne porodów przedwczesnych
  4. Ocena czynników ryzyka zakażeń u noworodków
  5. Wczesna diagnostyka zakażeń
  6. Metody monitorowania leczenia zakażeń

Działalność medyczno-usługowa:

W skład Kliniki Patologii Noworodka wchodzą:

·        pododdział noworodków donoszonych przebywających razem z matkami (25 łóżeczek),

·        pododdział wcześniaków i dzieci chorych, w tym wymagających izolacji (12 stanowisk)

·        pododdział Intensywnej Terapii Noworodka (5 stanowisk)

 

Informacje dla studentów

English Program

Powrót
do góry