Menu boczne

Treść strony

Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia

Kierownik: Prof. dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz

e-mail: anna.grzywacz@pum.edu.pl


KONTAKT

ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 11

70-103 Szczecin

tel: 91 441 47 66, 91 441 47 67


Asystent: Dr n. med. Aleksandra Suchanecka

e-mail: asuchan@pum.edu.pl


DLA STUDENTÓW

Regulamin Pracowni

Zdrowie Publiczne


FOR STUDENTS

Rules and Regulations

Public Health

Powrót
do góry