Menu boczne

Treść strony

Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia

Kierownik: Prof. dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz

e-mail: anna.grzywacz@pum.edu.pl


KONTAKT

ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 11

70-103 Szczecin

tel: 91 441 47 66, 91 441 47 67


Asystent: Dr n. med. Aleksandra Suchanecka

e-mail: asuchan@pum.edu.pl


DLA STUDENTÓW

Regulamin Pracowni

Zdrowie Publiczne

Metodologia Badań Naukowych

Promocja Zdrowia Jamy Ustnej

Propedeutyka Medycyny Uzależnień


FOR STUDENTS

Rules and Regulations

Public Health

Research Methodology

Oral Health Promotion

Propaedeutics of Addiction Medicine

Powrót
do góry