Menu boczne

Treść strony

Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Pooperacyjnej Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 72

Kierownik: dr hab. med. Ludmiła Halczy-Kowalik

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • zapoznanie studentów z możliwościami rehabilitacji czynnościowej po wycięciu nowotworów jamy istnej
 • przedstawienie technik służących do oceny zaburzeń połykania, oddychania, mowy
 • ukazanie przykładów skutecznej rehabilitacji

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • ocena skutków częściowego lub całkowitego wycięcia języka dla funkcji jamy ustnej, dążenie do złagodzenia powstałych zaburzeń
 • funkcjonalne odtworzenie wargi dolnej po wycięciu nowotworów umożliwiające nie tylko doustne odżywianie, tworzenie zrozumiałej mowy, estetyczny wygląd, ale także leczenie zębów i protezowanie
 • skrócenie czasu rehabilitacji czynnościowej połykania i mowy po wycięciu nowotworów podniebienia i szczęk dzięki zastosowaniu płytki podniebiennej i protezy z obturatorem

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • ocena zagrożenia aspiracją treści pokarmowej do dróg oddechowych u chorych z nowotworem jamy ustnej, wczesne jej wykrywanie i dążenie do złagodzenia

Stosowane techniki badawcze

 • rtg-tv badanie połykania u chorych z nowotworami jamy ustnej
 • analiza zrozumiałości mowy
 • spirometria
 • badanie ciśnienia intraluminarnego

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • ocena stopnia zagrożenia aspiracją treści pokarmowej do dróg oddechowych po wycięciu nowotworów jamy ustnej na podstawie testu przesiewowego i spirometrii
 • przed zabiegiem rtg-tv badanie połykania, po zabiegu operacyjnym

Działalność medyczno-usługowa

 • reedukacja połykania u chorych po wycięciu nowotworów jamy ustnej - ocena możliwości doustnego odżywiania bez zagrożenia aspiracją, określenia konsystencji pokarmu, wielkości kęsa pokarmowego, bezpiecznej pozycji przy jedzeniu, ćwiczenia mięśniowe usprawniające mięśnie biorące udział w akcie połykania
 • reedukacja mowy: ocena zrozumiałości mowy, określenie możliwości poprawy artykulacji mowy, ćwiczenia mięśniowe, usprawniające mięśnie biorące udział w artykulacji mowy
Powrót
do góry