Menu boczne

Treść strony

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ  

Kierownik Zakładu dr hab. n. med. Grzegorz Trybek 

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel.sekretariat 91 4661736  fax 91 4661766
Email:  kzchstom@pum.edu.pl

Rejestracja pacjentów  91 4661737

face2 FACEBOOK - Fanpage Zakładu Chirurgii Stomatologicznej!

Skład osobowy

Podręczniki

Regulamin i Sylabusy

1. Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • chirurgia stomatologiczna dla IV i V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PUM
 • chirurgia stomatologiczna dla IV i V roku dla studentów anglojęzycznych Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PUM
 • prowadzenie specjalizacji z dziedziny z chirurgii stomatologicznej
  (9 miejsc akredytacyjnych)
 • prowadzenie staży kierunkowych z chirurgii stomatologicznej dla innych specjalizacji
 • prowadzenie kursów specjalizacyjnych
 • prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego
  (opiekunowie - dr n. med. Olga Preuss, dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk)

2. Działalność naukowo-badawcza

3. Zasadnicza problematyka naukowa

 • farmakoterapia w chirurgii stomatologicznej
 • nowoczesne technii zabiegowe i diagnostyczne w chirurgii jamy ustnej i implantologii
 • zastosowanie zabiegów augmentacyjnych w chirurgicznym leczeniu schorzeń jamy ustnej i szczęk

4. Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • badanie uwarunkowań genetycznych w układzie stomatognatycznym
 • morfologia i topografia zatok szczękowych w aspekcie implantologicznym
 • kinesiotaping - zastosowanie w zmniejszeniu obrzęku po zabiegu operacyjnego usunięcia zatrzymanych zębów mądrości
 • wpływ środków znieczulenia miejscowego z lub bez wazokonstryktorów na wzrost ciśnienia tętniczego krwi
 • wpływ zmian pojemności oczodołów na objętość i kształt gałek ocznych po dystrakcji środkowego piętra części twarzowej czaszki
 • ocena stanów emocjonalnych pacjentów w czasie zabiegów stomatologicznych
 • zabiegi chirurgiczne i implantologiczne u pacjentów obciążonych ogólnoustrojowo
 • zastosowanie fibryny bogatopłytkowej po ekstrakcji zębów
 • stan kliniczny zębów sąsiadujących z zębodołem poekstrakcyjnym
 • zastosowanie klidamycyny jako osłony antybiotykowej w chirurgii stomatologicznej
 • algorytmy postepowania przeciwbólowego po zabiegach z zakresu chirurgii jamy ustnej
 • wpływ laseroterapii na podłoże protetyczne u pacjentów stosujących ruchome uzupełnienia protetyczne

5. Stosowane techniki badawcze

 • badania kliniczne i ankietowe
 • badania genetyczne

6. Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • zastosowanie szablonów w leczeniu implantologicznym
 • rozwój minimalnie inwazyjnych technik w implantologii stomatologicznej
 • wpływ laktoferryny na procesy regeneracyjne w kościach szczęk

7. Działalność medyczno-usługowa

 • liczba foteli stomatologicznych 12
 • ścisła specjalność kliniczna: chirurgia stomatologiczna, implantologia
 • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: wszystkie zabiegi wchodzące w zakres chirurgii stomatologicznej

8. Inne

 • dr hab. n. med. Grzegorz Trybek - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii stomatologicznej województwa zachodniopomorskiego
 • dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii stomatologicznej województwa lubuskiego

Wykonujemy pełen zakres usług z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii:

 • ekstrakcje zębów
 • plastyka połączeń ustno-zatokowych
 • zabiegi wyłuszczenia torbieli zębopochodnych
 • leczenie ropni wewnątrz- i zewnątrzustnych
 • repozycja i unieruchomienie zęba/zębów pourazowe
 • repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem/zębami
 • repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy
 • zabiegi wprowadzania implantów
 • zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus lift)
 • zabiegi przygotowawcze do leczenia protetycznego i ortodontycznego np.odsłonięcia zębów zatrzymanych w celu przyklejenia zamka ortodontycznego;
 • zabiegi sterowanej regeneracji tkanek (GTR – Guided Tissue Regenration) oraz sterowanej regeneracji kości (GBR – Guided Bone Regeneration) z zastosowaniem materiałów kościozastępczych, kości własnej, fibryny bogatopłytkowej i błon zaporowych
 • pobieranie wycinków/biopsji
Powrót
do góry