Menu boczne

Treść strony

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • leczenie ortodontyczne pacjentów z osłabionym przyzębiem
 • badania przydatności aparatów stałych nowej generacji w leczeniu przednio-tylnych wad zgryzu oraz zgryzów krzyżowych w wadach nabytych i wrodzonych

Doktoraty
Bibliografia pracowników Zakładu Ortodoncji
Ważniejsze publikacje
Współpraca naukowo-badawcza

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • tyłozgryzy i zgryzy otwarte a różne sposoby postępowania leczniczego; badania densytometryczne długofalowe
 • zespołowe leczenie złamań żuchwy, leczenie ortopedyczno-chirurgiczne wad przednio-tylnych
 • ocena przydatności aparatów stałych grubołukowych
 • kazuistyka nieprawidłowości zębowych

Stosowane techniki badawcze

 • badania densytometryczne długofalowe
 • pomiary łuków zębowych
 • badania radiologiczne i kefalometryczne pozwalające na ocenę zmian różnymi technikami pomiarowymi
 • zastosowanie czujnika elektronicznego w diagnostyce zgryzu urazowego

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • leczenie ortopedyczne pacjentów rozszczepowych
 • ocena stosowania nowych technik aparatów stałych w powiązaniu z badaniami czynnościowymi
Powrót
do góry