Menu boczne

Treść strony

Zakład Periodontologii

Dane kontaktowe:

Zakład Periodontologii PUM

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72 blok XVIII (Teren Szpitala Pomorzany)- 3 PIĘTRO

Rejestracja do Poradni Periodontologii tel. (091) 466 17 67

pon.-pt. w godzinach 8.00-15.00

Sekretariat tel. (91) 4661745 czynny: pon.-pt. w godzinach 9.00-13.00 ; e mail: zperio@pum.edu.pl 

Zakład i Poradnia Periodontologii będzie nieczynny w dniu 30.04.2018 i 2.05.2018


Skład osobowy Zakładu Periodontologii:

 • Kierownik: dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska, prof. nadzw. PUM tel. 91 466 17 45
 • St.wykładowca :dr n.med. Janina Czuryszkiewicz- Cyrana tel. 91 466 1764 email:janina.cyrana@pum.edu.pl
 • St.wykładowca dr n.med. Małgorzata Mazurek-Mochol tel. 91 466 17 58
 • Asystent: dr n.med. Renata Samulak-Zielińska tel. 91 466 1764
 • Asystent : dr n.med. Magdalena Kiedrowicz tel. 91 466 17 58
 • Asystent: dr n. med. Kamila Kozak tel. 091 466 17 45
 • St. wykładowca: dr n.med. Maria Wiernicka- Menkiszak tel. 91 466 1751, e-mail: maria.wiernicka@pum.edu.pl
 • Wykładowca: dr n.med. Rafał Rudziński tel. 91 466 17 58
 • Asystent dr n.med.Łukasz Wilczyński tel. 091 466 17 51
 • Asystent dr Mariusz Suwała tel.091 466 17 64

Lekarze rezydenci:
Lek. dent. Przemysław Ukleja
Dr n. med. Sławomir Giza
Lek. dent. Renata Majka

Lek.dent. Marta Berezowska- Kukiełka

Lek.dent. Patrycja Petruk

Dr n. med. Joanna Rasławska – Socha (urlop wychowawczy)

Doktoranci:
Lek. dent. Renata Majka
Lek. dent. Aleksandra Homik
Lek. dent Aleksandra Karpisz- Więcek
Lek. dent. Mariusz Suwała

Personel medyczny:
Anna Glińska - rejestratorka medyczna
Grażyna Nowak -pielęgniarka i higienistka stomatologiczna - koordynator personelu średniego
Ewa Kaczor - asystentka stomatologiczna

Olimpia Pardej- higienistka stomatologiczna


I. Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • choroby przyzębia - ćwiczenia fantomowe dla studentów III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
 • choroby przyzębia - ćwiczenia kliniczne dla studentów IV i V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
 • choroby błony śluzowej jamy ustnej - ćwiczenia dla studentów IV i V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
 • staże specjalizacyjne z zakresu periodontologii dla wszystkich specjalności stomatologicznych
 • kursy specjalizacyjne z zakresu periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej

II. Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • badania nad gojeniem się ran przyzębia z użyciem błon regeneracyjnych
 • chirurgiczne metody leczenia recesji dziąsłowych
 • zastosowanie laserów w leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • wpływ wybranych metod leczenia ortodontyczno-chirurgicznego na stan przyzębia pacjentów z progresywnymi postaciami zapaleń przyzębia
 • określanie przepływu naczyniowego zdrowego przyzębia z wykorzystaniem badania termowizyjnego. Określenie mapy termicznej zdrowego przyzębia
 • badanie mikrobiologiczne i enzymatyczne u pacjentów z chorobą przyzębia i chorobą serca

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie

III. Działalność medyczno-usługowa

 • liczba foteli stomatologicznych 16
 • ścisła specjalność: periodontologia
 • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: chirurgiczne leczenie tkanek przyzębia, unieruchomienie zębów z zastosowaniem najnowocześniejszych metod, oceny leków i aparatury periodontologicznej

PERIODONTOLOGIA to dziedzina stomatologii zajmująca się profilaktyką i leczeniem chorób przyzębia (tkanek wokół zęba)  i błony śluzowej jamy ustnej.

Sygnałami, które mogą świadczyć o toczącym się zapaleniu przyzębia są takie objawy jak:

 • krwawienie z dziąseł,
 • nieprzyjemny zapach z ust,
 • odsłonięte szyjki zębowe,
 • rozchwiane zęby,
 • powstawanie szpar między zębami,
 • nadwrażliwość

W Poradni Periodontologii pracują najbardziej doświadczeni i kompetentni specjaliści periodontologii.
Pacjent objęty jest kompleksową opieką.

Proces leczenia zawsze poprzedzony jest diagnostyką (np. RTG)  w celu zidentyfikowania przyczyny oraz zaplanowania i wprowadzenia prawidłowego leczenia.
Leczenie składa się  z wielu etapów.  Po pierwsze jest to profesjonalna higienizacja jamy ustnej w gabinecie, po drugie nauka prawidłowego szczotkowania zębów i skutecznego wykonywania innych zabiegów higienicznych , aż po zabiegi chirurgiczne – wszystko pod kontrolą specjalisty.

DOSTĘPNA APARATURA SPECJALISTYCZNA:

 • wysokospecjalistyczne instrumentarium periodontologiczne jest standardowym wyposażeniem gabinetu
 • nowoczesny sprzęt do makro i mikrochirurgii
 • sprzęt do endodoncji mikroskopowej
 • lasery (CO2 , Biostymulacyjny, Diodowy)
 • urządzenia do diagnostyki (Periotest, badanie elektropotencjałów, halimetr, T-scan, lampa Wood’a, elektryczny pomiar żywotności miazgi, FotoSan, sonda Pa-on )
 • pełna diagnostyka radiologiczna

Współczesna periodontologia wykorzystuje szereg nowoczesnych metod  leczniczych w celu poprawy stanu przyzębia pacjentów.

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH:

Niezależne od tego na jaką formę leczenia stomatologicznego zdecydujecie się Państwo zawsze gwarantujemy profesjonalizm i indywidualne podejście do problemu oraz kompleksowe rozwiązania  z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i nowoczesnych urządzeń medycznych.


Kształcenie podyplomowe dla lekarzy dentystów - kursy specjalizacyjne na 2017 rok:

1. "Laseroterapia w Periodontologii" 6-8 luty 2017

2. "Chirurgia śluzówkowo- dziąsłowa" 15-19 maj 2017

3. "Implantologia w periodontologii" 6-8 wrzesień 2017

4."Laseroterapia w Periodontologii" 25-27 październik 2017

5. "Chirurgia periodontologiczna- kurs II/Chirurgia regeneracyjna" 20-24 LISTOPAD 2017

6. "Promocja zdrowia w periodontologii wg. „starego trybu”: 4-6 GRUDZIEŃ 2017

Kształcenie podyplomowe dla lekarzy dentystów - kursy specjalizacyjne na 2018 rok:

 1. „Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa” wg. „starego” i „nowego” trybu :

  12-16 marzec 2018

 2. „Laseroterapia/Laseroterapia w periodontologii” : 13-15 CZERWIEC 2018
 3. „Implantologia/ Implantologia w periodontologii”: 19-21 WRZESIEŃ 2018
 4. Podstawy chirurgii periodontologicznej/chirurgia periodontologiczna- kurs I - 15-19 październik 2018
 5. „Laseroterapia/Laseroterapia w periodontologii” : 12-14 LISTOPAD 2018

Kontakt telefoniczny: (91) 4661745

e-mail: zperio@pum.edu.pl


INFORMACJE DLA STUDENTÓW / INFORMATION FOR STUDENTS


PLAN  ZAJĘĆ W ZAKŁADZIE PERIODONTOLOGII -SEMESTR LETNI  2017/2018 (SCHEDULE)

REGULAMIN DYDAKTYCZNY ZAKŁADU PERIODONTOLOGII 2017/2018

RULES AND REGULATIONS DEPARTMENT OF PERIODONTOLOGY

BOOKLIST FOR III,IV,V YEAR DENTISTRY


 • INFORMACJE DLA STUDENTÓW III ROKU / INFORMATION FOR STUDENTS III YEAR DENTISTRY

O G Ł O S Z E N I E

dla  studentów III roku stomatologii PUM

ZALICZENIE POPRAWKOWE Z CHORÓB PRZYZĘBIA (SEM. ZIMOWY )

20.04.2018r (PIĄTEK)

od. godz. 14.00

( SALA SEMINARYJNA ZAKŁAD PERIODONTOLOGII )


O G Ł O S Z E N I E

dla  studentów III roku stomatologii PUM

ZALICZENIE ROCZNE Z CHORÓB PRZYZĘBIA

7.06.2018 (CZWARTEK)

od. godz. 9.45- NOWA SALA POMORZANY

Prosimy o posiadanie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i nr indeksu studenta.

Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska, prof. PUM


Tematyka wykładów i seminariów- semestr letni 3 rok 2017/2018

Wykłady odbywają się w Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki nr 1, Powstańców Wielkopolskich 72 o godz. 8:00 -8.45 zgodnie z podanymi datami:
1. Anatomia przyzębia. Badanie pacjenta. 22.03.2018
2. Patomechanizm zmian w tkankach przyzębia i postępu periodontopatii. 29.03.2018
3. Kompleksowe leczenie zapaleń przyzębia. Schemat fazy higienizacyjnej leczenia zapaleń przyzębia. 5.04.2018
4. Kompleksowe leczenie zapaleń przyzębia. Schemat niechirurgicznego oraz paliatywnego leczenia zapaleń przyzębia. 12.04.2018
5. Testowe zaliczenie końcowe.

Tematyka seminariów:

Seminaria odbędą się zgodnie z podanymi datami. W ciągu pierwszych pięciu tygodni w trakcie zajęć odbędzie się 45 min. seminarium (z zaliczeniem) i 45 min. ćwiczeń klinicznych.
Zajęcia odbywają się w Zakładzie Periodontologii PUM.

1. Choroby dziąseł związane i niezwiązane z płytką nazębną. 19-21.02.2018
2. Klasyfikacje zapaleń przyzębia. Przewlekłe i agresywne zapalenia przyzębia. 26-28.02.2018
3. Ostre stany przyzębia. Postępowanie w ostrych stanach periodontologicznych. Deformacje i wady wrodzone lub nabyte. 05-07.03.2018
4. Wizualizacja radiologiczna prawidłowego przyzębia oraz zmian patologicznych w przyzębiu. 12-14.03.2018
5. Ruchomość zębów. Szynowanie zębów- wskazania i metodyka.  19-21.03.2018

Tematyka ćwiczeń: ćwiczenia kliniczne z pacjentami.
Ostatnie zajęcia kliniczne odbędą się w terminie 04-06.06.2018.

PERIODONTAL DISEASES -SEMESTER I

SEMESTER II 2017/2018:

Topics of lectures and seminars - 2nd semester of 3rd year 2017/2018

Topics of lectures:

1. Anatomy and periodontal examination. Types of bone defects.

2. Patomechanism of changes in periodontal tissues and progression of periodontopathy.

3. Comprehensive treatment of periodontitis. Scheme of the hygienic phase of periodontitis treatment.

4. Comprehensive treatment of periodontitis. Scheme of non-surgical and palliative treatment of periodontal inflammation.

5. Final test.

Topics of seminars:

1. Gum Diseases related and not related to plaque.

2. Classification of periodontitis. Chronic and aggressive periodontitis.

3. Acute conditions of periodontium. Management of acute periodontal conditions. Congenital or acquired deformities and defects.

4. Radiological visualization of normal periodontium and pathological changes in periodontium.

5. Teeth movement. Tooth splinting - indication and methodology.


OBOWIĄZUJĄCA LITERATURA III ROK

 1. Periodontologia współczesna pod red. prof. dr hab. Renaty Górskiej i prof. dr hab. Tomasza Konopki
 2. Usuwanie złogów nazębnych. Instrumentarium i procedura zabiegowa. W. Jurczyński, M. Madaliński
 3. Periodontologia. H.F. Wolf, E.M. Rateitschak, K.H. Rateitschak, wydanie polskie pod redakcją Z. Jańczuka. Rozdział: „Wskaźniki”, str.67-73.

 • INFORMACJE DLA STUDENTÓW IV ROKU / INFORMATION FOR STUDENTS IV YEAR DENTISTRY

O G Ł O S Z E N I E

dla  studentów IV roku stomatologii PUM

ZALICZENIE ROCZNE Z CHORÓB BŁONY ŚLUZOWEJ

06.06.2018r(ŚRODA)

od. godz. 11.00

( NOWA SALA POMORZANY)

Prosimy o posiadanie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i nr indeksu studenta.

Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska, prof. PUM


TEMATY WYKŁADÓW IV ROK WL-S / SEMESTR LETNI  2017/2018

ŚRODA GODZ. 11.00-11.45 NOWA SALA POMORZANY

1.

Anatomia i fizjologia błony śluzowej jamy ustnej

21.02.2018 dr Wiernicka - Menkiszak

2.

Stomatopatie protetyczne, zakażenia grzybicze

28.02.2018dr Czuryszkiewicz - Cyrana

3.

Choroby pęcherzowe w jamie ustnej

7.03.2018 dr Czuryszkiewicz - Cyrana

4.

Choroby w jamie ustnej przebiegające z zaburzeniami rogowacenia

14.03.2018 dr Cyrana

5.

Profilaktyka onkologiczna zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

21.03.2018 dr Wiernicka

6.

Mucositis w przebiegu radio i chemioterapii- metody leczenia

28.03.2018 dr Rudziński

7.

Zanikowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, BMS

4.04.2018 dr Wiernicka - Menkiszak

8.

Zapalenia wirusowe w jamie ustnej      

11.04.2018 dr Wilczyński

9.

Objawy w jamie ustnej w przebiegu chorób krwi, chorób nerek, cukrzycy i innych schorzeń ogólnych

18.04.2018 dr Rudziński

10.

ZALICZENIE TESTOWE

 

TEMATYKA ĆWICZEŃ  IV ROK WL-S

Semestr I

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii i badania przyzębia, etiopatogenezy i klasyfikacji chorób przyzębia
 2. Różnicowanie chorób przyzębia i chorób dziąseł. Symptomatologia, rentgenodiagnostyka, monitorowanie (wskaźniki)
 3. Faza leczenia przeciwzapalnego – Skaling, Root Planing
 4. Faza leczenia przeciwzapalnego – metody postępowania przeciwbakteryjnego, w tym FMD, SDD,  PDT
 5. Powtórzenie wiadomości z zakresu profilaktyki chorób przyzębia i fazy podtrzymującej
 6. Diagnostyka zaburzeń zwarciowo-zgryzowych. Parafunkcje
 7. Wtórny uraz zgryzowy (WUZ), leczenie zmian wywołanych WUZ – selektywne szlifowanie zębów
 8. Wtórny uraz zgryzowy – unieruchamianie zębów
 9. Zabiegi resekcyjne w chirurgicznym leczeniu periodontopatii – gingiwektomia, radektomia, tunelizacja,hemisekcja
 10. Zabiegi regeneracyjne w chirurgicznym leczeniu periodontopatii
 11. Wpływ periodontopatii na ogólny stan zdrowia, profilaktyka chorób ogólnoustrojowych
 12. Leczenie fizykalne periodontopatii
 13. Halitoza
 14. Leczenie protetyczne, implantologiczne i ortodontyczne w kompleksowym leczeniu periodontopatii
 15. Zaliczenie ćwiczeń

Semestr II

 1. Anatomia i fizjologia błony śluzowej jamy ustnej, wykwity pierwotne i wtórne .Wady tkanek miękkich – wędzidełka warg i języka, wskazania i sposób korekty
 2. Choroby przebiegające z wytworzeniem aft
 3. Choroby wywołane wirusami Herpes – opryszczkowe zapalenie jamy ustnej i dziąseł, ospa wietrzna i półpasiec, mononukleoza zakaźna, cytomegalia, inne choroby wirusowe: herpangina, choroba rąk, stóp i jamy ustnej, pryszczyca
 4. Choroby pęcherzowe: pęcherzyca, pemfigoid , rumień wysiękowy wielopostaciowy
 5. Zaburzenia rogowacenia – leukoplakia, liszaj płaski, toczeń rumieniowaty, znamię gąbczaste białe, złuszczające zapalenie warg
 6. Stany przednowotworowe – erytroplakia, choroba Bowena, przewlekłe choroby warg, brodawczaki, przewlekłe owrzodzenia, znamiona barwnikowe. Profilaktyka onkologiczna
 7. Zaburzenia wydzielania śliny. Choroby małych gruczołów ślinowych (torbiele, zapalenia gruczołowe warg) i dużych gruczołów ślinowych (sialozy, torbiele, świnka)
 8. Zanikowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 9. Zespół pieczenia jamy ustnej
 10. Zakażenia grzybicze jamy ustnej. Środkowe, romboidalne zapalenie języka, zapalenie kątów ust, stomatopatie protetyczne i ortodontyczne, zapalenie elektrogalwaniczne
 11. Zmiany swoiste w jamie ustnej – kiła, gruźlica, sarkoidoza
 12. Objawy w jamie ustnej zakażenia wirusem HIV i objawy choroby AIDS
 13. Objawy chorób krwi w jamie ustnej: białaczka, neutropenia, agranulocytoza
 14. Objawy w jamie ustnej chorób ogólnoustrojowych – ziarniniakowatośc Wegenera, choroba Crohna, ziarnica ustno-twarzowa, histiocytoza, CUS
 15. Mucositis w przebiegu radioterapii i chemioterapii

PERIODONTAL DISEASES- 4 CLASSES IV ND  2017/18
WINTER SEMESTER

MUCOUS MEMBRANE DISEASES-4TH CLASSES SUMMER SEMESTER 2017/2018

LECTURE TOPICS IV YEAR WL-S  2017/18- I SEMESTER, II SEMESTER


OBOWIĄZUJĄCA LITERATURA

IV ROK SEMESTR 7

 1. Periodontologia współczesna pod red. prof. dr hab. Renaty Górskiej i prof. dr hab. Tomasza Konopki
 2. Praktyczna periodontologia kliniczna pod red. Z. Jańczuka rozdział 15: Leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia, str. 211-214.
 3. Lasery w stomatologii pod red. dr hab. n.med. Elżbiety Dembowskiej, rozdziały: „Lasery w periodontologii” str. 191-220; „Laserowa fototerapia w stomatologii” str 343-363

IV ROK SEMESTR 8

 1. Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej pod red. prof. dr hab. Renaty Górskiej
 2. Choroby błony śluzowej jamy ustnej. Kolorowy atlas i podręcznik. Langlais, Miller
 3. Fizjologia i patologia błony śluzowej jamy ustnej . Z. Knychalska-Karwan
 4. Lasery w stomatologii pod red. dr hab. n.med. Elżbiety Dembowskiej, rozdział „Lasery w leczeniu schorzeń błony śluzowej jamy ustnej”, str. 295-340

 • INFORMACJE DLA STUDENTÓW V ROKU / INFORMATION FOR STUDENTS  V YEAR DENTISTRY

OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW V ROKU

Dla trzech najlepszych studentów V roku, którzy osiągną najwyższe wyniki z ocen seminariów oraz punktacji testów LDEK przewidziane są nagrody w postaci książek ze specjalną dedykacją!!!


O G Ł O S Z E N I E

dla  studentów V roku stomatologii PUM

EGZAMIN Z CHORÓB PRZYZĘBIA I BŁONY ŚLUZOWEJ

11.04.2018r. od. godz. 8.00

( SALA MCD1)

Prosimy o posiadanie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i nr indeksu studenta.

Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska, prof. PUM


TEMATYKA SEMINARIUM

PERIODONTAL DISEASES AND MOCOUS MEMBRANE DISEASES

V ROK SEMESTR 9 i 10

1. Periodontologia współczesna pod red. prof. dr hab. Renaty Górskiej i prof. dr hab. Tomasza Konopki

2. Choroby błony śluzowej jamy ustnej pod red. prof. dr hab. Renaty Górskiej

Powrót
do góry