Menu boczne

Treść strony

IV Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej

 

IV Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej

"Stomatologia
specjalizacją interdyscyplinarną"

The 4th International Symposium of Dental Physiodiagnosis and Physiotherapy.

  Z wielką przyjemnością pragniemy zawiadomić, że  Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM oraz Zarząd Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej organizują IV Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej pt. "Stomatologia - specjalizacją interdyscyplinarną", które odbędzie się w dniach 29.09 - 02.10.2011r., w Hotelu WOLIN, w Międzyzdrojach.

 

Tematyka Sympozjum:

1.      Fizykodiagnostyka w stomatologii

- Elektrodiagnostyka
- Diagnostyka stawu skroniowo-żuchwowego
- Rentgenodiagnostyka stomatologiczna
- Diagnostyka i terapia fotodynamiczna
- Diagnostyka laserowa

2.      Fizjoterapia w stomatologii

- Laseroterapia
- Magnetostymulacja
- Ledoterapia
- Krioterapia
- Kinesiotaping
- Ozonoterapia
- Abrazja powietrzna
- Terapia światłem spolaryzowanym
- Terapia fotodynamiczna

3.      Tematy wolne

4. Warsztaty "Kinesiology taping - kurs rozwijający", prowadzony przez prof.dr hab.n.med. Zbigniewa Śliwińskiego, odbędą się w dniach 1-2 października 2011r. Koszt praktycznego udziału w warsztatach wynosi 900zł (brutto) - za 16h (wraz z kolacją 1.10 i obiadem 2.10.2011r.). Liczba kursantów ograniczona do 24 osób.

5. Warsztaty praktyczne z fizjoterapii dla lekarzy oraz higienistek, odbędą się w dniu 1.10.2011r. (sobota, po ostatniej sesji). Koszt udziału wynosi 30zł (bez posiłków).


 

Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w IV MSFiFS

Zgłoszenia referatów, prosimy kierować na adres Katedry-
- preferowany e-mail.

 

Katedra i Zakład Propedeutyki
i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
tel. 91-466 16 73, fax 91-466 17 27

e-mail: zpropst@pum.edu.pl

ZASADY ZGŁASZANIA PRAC:

I. Streszczenie powinno być przygotowane w następującym układzie i zawierać:

1. Tytuł prezentacji.
2. Nazwisko, pierwsze imię, każdego autora, razem z afiliacją.
3. Nazwy instytucji, które uczestniczyły w przygotowaniu prezentowanej pracy.
4. Imię i nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail autora wskazanego do korespondencji z Komitetem Organizacyjnym.
5. Wstęp.
6. Cel pracy.
7. Materiał i metody.
8. Wyniki (najważniejsze dane).
9. Wnioski.

II. Streszczenia prac przygotowane powinny być w języku polskim i angielskim.
Streszczenia w obu językach powinny mieć taką samą treść i układ. Powinny zawierać maksymalnie 500 słów (czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, interlinia 1,0; plik zgodny z Microsoft Word 2003 z rozszerzeniem *.doc. ).

III. Streszczenia prac należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zpropst@pum.edu.pl, do dnia 12.08.2011r.

 

 

 

Do sesji plakatowej, prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnej według następującego schematu:

  • Tytuł
  • Wstęp (2-3 zdania)
  • Cel pracy
  • Materiał i metoda (2-3 zdania)
  • Wyniki w postaci wniosków lub podsumowania
Czas prezentacji - maksymalnie 5 minut

 

Przewidujemy uzyskanie 14 punktów edukacyjnych
+ 16 punktów dla uczestników warsztatów

+ 10 punktów dla autorów plakatów

 

Więcej informacji, znajduje się w Komunikacie I, który można pobrać poniżej.

  


 

DO POBRANIA: 

Komunikat I

Deklaracja członkowska Sekcji FiFS przy PTF

 


  


 

 


Powrót
do góry