Menu boczne

Treść strony

Rozprawy doktorskie

DOKTORATY TRWAJĄCE

1. Łukasz Kopacz: "Wartość terapeutyczna wybranych czynników fizykalnych w leczeniu objawowym pacjentów
z dysfunkcjami i zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia"

2. Elżbieta Kubala: "Wpływ magnetostymulacji i magnetoledoterapii na wybrane właściwości śliny u osób dorosłych"
3. Paulina Strzelecka: "Ocena stanu uzębienia i higieny jamy ustnej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przy użyciu metody wizualno- dotykowej, urządzeniem DIAGNOcam oraz wybranych wskaźników a poziom świadomości prozdrowotnej rodziców/ opiekunów w zależności od warunków socjoekonomicznych w wybranych przedszkolach i szkołach w województwach: zachodniopomorskim i świętokrzyskim"
4. Marta Grzegocka: "Ocena kompetencji studentów Wydziałów Lekarsko – Stomatologicznych wybranych polskich uczelni"

DOKTORATY ZAKOŃCZONE

1. Ryta Łagodzka: „Opracowanie metody pobierania mikroprób szkliwa w celu analizy zawartości fluorków i magnezu w powierzchniowych warstwach szkliwa stałych zębów ludzkich w badaniach in vitro”
2. Marzena Bandura: „Zawartość wapnia, magnezu i fluorków w uzębieniu stałym u dzieci i młodzieży z konstytucjonalnie wolnym przebiegiem wzrastania i rozwoju oraz jego kliniczna i radiologiczna ocena”
3. Bożena Mikulska: „Praktyczne zastosowanie klasyfikacji ubytków próchnicowych wg. Mount'a i Hum'a podczas oceny klinicznej materiału ormocerowego Admire firmy VOCO”
4. Bartosz Jadczyk: „Natężenie bólu i poziom lęku stomatologicznego podczas opracowania ubytków próchnicowych zębów stałych metodą abrazji powietrznej w subiektywnej ocenie pacjentów”
5. Irmina Balcerzak: „Wykorzystanie współczesnej diagnostyki laserowej (Aparat Diagnodent) w ocenie zaburzeń mineralizacji zębów stałych u mężczyzn”
6. Anna Dojs: „Zastosowanie magnetostymulacji w leczeniu przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych zęba, widocznych w obrazie rentgenowskim”
7. Magdalena Sroczyk: „Wykorzystanie diagnostyki laserowej oraz metody abrazji powietrznej w profilaktyce choroby próchnicowej zębów oraz utrzymaniu materiału wypełniającego bruzdę”
8. Katarzyna Mróz-Żurawska: „Zawartość fluorków, wapnia i magnezu w powierzchniowej warstwie szkliwa zębów z żywą oraz martwą miazgą”
9. Monika Szmidt: „Choroba próchnicowa zębów mlecznych, a zawartość wybranych pierwiastków w powierzchniowej warstwie szkliwa”
10. Agnieszka Piechowicz-Lesiakowska: "Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego - system JPS na elektropobudliwość miazgi i na odczucie bólu występującego przed i po leczeniu stomatologicznym"
11. Michał Lesiakowski: "Wykorzystanie wolnozmiennego pola magnetycznego - system JPS w rehabilitacji zaburzeń czucia tkanek jamy ustnej i twarzy po zabiegach chirurgicznych"
12. Olga Bohdziewich: "Badanie wybranych parametrów śliny i elektropotencjałów w jamie ustnej pacjentów leczonych stałymi uzupełnieniami protetycznymi przed i po zastosowaniu wolnozmiennych pól magnetycznych"
13. Tomasz Janicki: "Obraz powierzchni cementu korzeniowego w skaningowym mikroskopie elektronowym po zastosowaniu abrazji powietrznej (MSP) z użyciem wodorotlenku glinu z hydroksyapatytem"
14. Danuta Lietz-Kijak: "Regeneracja struktury kostnej tkanek okołowierzchołkowych zęba, po zastosowaniu magnetoledoterapii, w przebiegu leczenia endodontycznego"
15. Marta Gałęska:
"Ocena wpływu pola elektromagnetycznego System JPS oraz pola z diodami led na reakcję miazgi zębów w czasie leczenia ortodontycznego", 2010
16. Jacek Organa: "Abrazja powietrzna niskiego ciśnienia w leczeniu ubytków niepróchnicowego pochodzenia w ocenie klinicznej i laboratoryjnej" 2010
17. Anna Koberska:
" Skutecznośc dezynfekcji ozonowej, z zastoswaniem sony CR, CA oraz KP aparatu OzonyTron i końcówki i końcówki Coro aparatu OzoTop, wykonanej przed lakowaniem bruzdy zęba", 2012
18. Danuta Kaczmarska: "Wpływ wybranych czynników na obecność elektropotencjałów w jamie ustnej", 2014 19. Helena Gronwald:  "Obserwacja powierzchni zębiny i badanie siły adhezji po preparacji piaskarką Aquacut Quattro i wiertłem", 2016

Zaktualizowano: 02.01.2018 r.

Powrót
do góry