Menu boczne

Treść strony

Studenckie Koło Naukowe przy Jednostce

Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej zaprasza serdecznie wszystkich zainteresowanych i chętnych do pracy studentów, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności związane z :

  • etapami procesu badawczego
  • formułowanie celów i  problemów badawczych
  • umiejętnym wyszukiwaniem literatury naukowej
  • pisaniem artykułów

Studenci w naszym kole aktywnie uczestniczą w pracach badawczych jednostki, przedstawiają swoje doniesienia podczas wielu Konferencji i szkoleń. Współpraca z doświadczonymi pracownikami Zespołu pozwala na rozwinięcie praktycznych umiejętności pracy z grupie, komunikacji, funkcjonowania placówek naukowych oraz klinicznych.

Wszelkie pytania dotyczące działalności Kola należy kierować na adres Jednostki:
ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70 - 111 Szczecin
tel. 91 466 16 73
e-mail: zpropst@pum.edu.pl

-
Powrót
do góry