Menu boczne

Treść strony

V Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej

 

 Sprawozdanie z przebiegu
V Międzynarodowego Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej

"Stomatologia - specjalizacją interdyscyplinarną"

30 maja - 2 czerwca 2013r. Międzyzdroje

The 5th International Symposium of Dental Physiodiagnosis and Physiotherapy.

 

     W dniach 30.05 – 02.06. 2013 r. odbyło się w  Międzyzdrojach kolejne,    V Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej, zorganizowane przez Katedrę i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM w Szczecinie, Sekcję Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej przy PTF, Komisję ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Sympozjum zrealizowane było pod patronatem Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Wydział Kultury i Nauki Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

 

 Pomorze Zachodnie Pomorze Zachodnie 

 

 

Patronat medialny nad realizacją Sympozjum objęło e-Dentico, dwumiesięcznik stomatologiczny.

 

Ponadto dziękujemy również za wsparcie Firmie Pracownia Rentgenowska Piotr Stodolny

Na tegorocznym Sympozjum przybyłych gości przywitali: Pani Prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka - Opalko, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Prof PUM Beata Karakiewicz,  Przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Dentystów OIL dr n.med. Agnieszka Ruchała- Tyszler, Prezes PTF-u  dr n. med. Marek Kiljański. W imieniu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego o/ Szczecin – lek. dent . Małgorzata Bendig Wielowiejska, życzyła wszystkim uczestnikom owocnych obrad. Gościem specjalnym Wiceburmistrz Gminy Międzyzdroje Pani Katarzyna Kutereba.

Prof Opalko

 Na zdjęciu Pani Prof dr hab. n. med.Krystyna Lisiecka - Opalko

 Kolejny raz Sympozjum zostało zaszczycone obecnością Prof. zw.   dr hab. n.med. dr h.c. Aleksandra Sieronia, światowego prekursora w zakresie oddziaływania czynników fizycznych na organizm żywy, nowoczesnej fizykoterapii pól magnetycznych, światła niskoenergetycznego oraz diagnostyki i terapii fotodynamicznej, który wygłosił wykład o innowacyjności w medycynie. Jak zwykle,    z wyjątkową uwagą, wysłuchano wykładu Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii, prekursora zachowawczego leczenia  skolioz z wykorzystaniem nowoczesnej fizjoterapii i wczesnego wdrażania fizjoterapii w leczeniu udarów mózgowych prof. Zbigniewa Śliwińskiego. Profesorowie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w osobach: prof. Teresy Matthews- Brzozowskiej, prof. Doroty Hojan –Jezierskiej, prof. Leszka Kubisza, prof. Mariusza Prylińskiego zaprezentowali nowoczesne badania wyjaśniające zawiłe związki fizyki ze stomatologią. Prof. dr h.c. Feliks Jaroszyk, który opracował podstawowe charakterystyki sygnałów elektrycznych do najnowocześniejszego urządzenia medycznego z zakresu magnetostymulacji – systemu JPS, przedstawił, po raz pierwszy, porównanie skuteczności stałego i zmiennego pola magnetycznego w zakresie likwidacji bólu stomatologicznego.

 Powitanie - Prof Sieroń i Prof Śliwiński 

Na zdjęciu powyżej od lewej Prof dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński,
oraz Prof dr hab. n. med. Aleksander Sieroń.

 

Prof Kubisz  

      Na zdjęciu skład przewodniczących III Sesji Wykładowej (od lewej):               Prof dr hab. n. fiz. Leszek Kubisz, Prof dr hab. n. med. Ingrid Różyło Kalinowska, Dr hab. n. med. Prof. PUM Beata Karakiewicz, Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut, oraz   Prof. dr hab. n. techn. Jerzy Margielewicz,

 Z Uniwersytetu  Medycznego w Lublinie przybyły:  prof. Joanna Wysokińska-Miszczuk, prof.Katarzyna Różyło i prof. Ingrid Różyło-Kalinowska, przybliżając najnowocześniejszą diagnostykę fizykalną z wykorzystaniem tomografii wolumetrycznej. Goszczono  także prof. Rajmunda Orlickiego - Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu. Z Łodzi natomiast przybył do nas Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego prof. Jerzy Sokołowski, wraz z zespołem współpracowników. Uniwersytet Jagielloński reprezentowała prof. Małgorzata Pihut. Politechnikę Opolską prof. Jan Szczegielniak, przybliżając temat z fizjoprofilaktyki wraz z ćwiczeniami dla wszystkich obecnych na sali. Gośćmi naszymi byli również: profesor Politechniki Śląskiej Jerzy Margielewicz, twórca pierwszego matematycznego modelu żuchwy i prof. Ludwika Sadowska wraz z zespołem z Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia.

  Prof Miszczuk, Mathhews, Różyło  

Na zdjęciu powyżej ( od lewej) Prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska - Miszczuk, Prof. dr ha.b n. med. Teresa Matthews - Brzozowska, Prof dr hab. n. med. Katarzyna Różyło

 

Nasza Alma Mater reprezentowana była przez Prof. dr hab. n. med. Bogumiłę Frączak i dr hab. n. med. Annę Lubkowską oraz dowodzącą ścisłej korelacji stomatologiczno - okulistycznej dr hab. n. med. Lidię Puchalską-Niedbał.

Prof Puchalska Niedbał oraz Pani Prof Frączak 

 Na zdjęciu powyżej: na pierwszym planie: prof. dr hab. n. med. Lidia Puchalska - Niedbał, prof. dr. hab. n. med. Bogumiła Frączak. Z tyłu: prof. dr. hab. n. med. Rajmund Orlicki

 

dr Lubkowska      

Na zdjęciu: Dr hab. n. med. Anna Lubkowska, podczas niezwykle ciekawego wykładu pt: Kryos - ochładzanie - stymulacja  - destrukcja.

 

W kuluarach odbywały się najbardziej owocne dyskusje. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się  Firma Med & Live, z którą nasza Katedra współpracuje od bardzo wielu lat. O skuteczności działania zmiennego pola magnetycznego można było posłuchać podczas sesji wykładowych. Natomiast przedstawiciele firmy Med & Live przedstawili praktyczne działanie urządzeń Viofor.

fotka med & live

Na zdjęciu powyżej: Przedstawiciele firmy Med & Live podczas pokazu   działania urządzeń Viofor 

V Sympozjum przebiegło jak zwykle w pracowitej atmosferze. Wygłoszono i przedstawiono 47 tematów badawczych, potwierdzających synergizm stomatologii ze specjalizacjami medycznymi oraz fizjoterapeutycznymi. Przeprowadzone trzy warsztaty z zakresu diagnostyki i terapii fizykalnej, umożliwiające rehabilitację nie tylko w trudnych powikłaniach stomatologicznych ale także fizjoprofilaktykę, cieszyły się dużym powodzeniem.

Cały Zespół Organizacyjny pragnie złożyć serdeczne podziękowanie, za współudział
i pomoc w realizacji przedsięwzięcia, Przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów OIL w Szczecinie, dr n.med. Agnieszce Ruchała- Tyszler, z którą już trzeci raz mieliśmy przyjemność przeprowadzić wspólnie kolejne sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej.

Bez wątpienia  koncept został zrealizowany
i interdyscyplinarność stomatologii została potwierdzona wysokim poziomem prezentowanych wystąpień naukowych i wzrostem liczebności zainteresowanych gości sympozjalnych, a także nowych członków sekcji.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej

"Stomatologia - specjalizacją interdyscyplinarną"

30 maja - 2 czerwca 2013r. Międzyzdroje

The 5th International Symposium of Dental Physiodiagnosis and Physiotherapy.

 

Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM w Szczecinie

Zarząd Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej przy PTF

Komisja ds. Lekarzy Dentystów

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

oraz 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

  

Pomorze Zachodnie  Pomorze Zachodnie 

 

Zapraszają na

V Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej w Międzyzdrojach.

 


Tematyka Sympozjum:

  1. Fizykodiagnostyka w stomatologii
    Elektrodiagnostyka, Diagnostyka stawu skroniowo-żuchwowego, Rentgenodiagnostyka stomatologiczna, Diagnostyka i terapia fotodynamiczna, Diagnostyka laserowa.
  2. Fizjoterapia w stomatologii
    Laseroterapia, Magnetostymulacja, Ledoterapia, Krioterapia, Kinesiotaping, Ozonoterapia, Abrazja powietrzna, Terapia światłem spolaryzowanym, Terapia fotodynamiczna.
  3. Tematy wolne.
  4. Warsztaty praktyczne z diagnostyki radiologicznej - CBCT.
  5. Warsztaty praktyczne z fizykodiagnostyki i fizjoterapii stomatologicznej.
  6. Warsztaty praktyczne z elektromiografii powierzchniowej, stosowanej w diagnostyce i terapii zaburzeń mięśniowych.

Przewidywana ilość punktów edukacyjnych: 22

Miejsce Sympozjum:

Hotel WOLIN w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 76

tel. 91-328 10 35, fax 91-328 02 35,
e-mail: recepcja@hotelwolin.pl

Rezerwacji telefonicznej (na hasło: PUM) i opłaty hotelowej uczestnicy Sympozjum dokonują we własnym zakresie - Hotel WOLIN dysponuje ograniczoną ilością miejsc.

Cena noclegu:

- 143 zł/ dobę w pokoju jednoosobowym

- 104 zł/ dobę w pokoju dwuosobowym od osoby.

Koszt uczestnictwa w Sympozjum wynosi - 600 zł

Dla członków Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej PTF (z opłaconymi składkami) - wpłata sympozjalna wynosi 400 zł

Dla osób współtowarzyszących uczestnikom Sympozjum -
350 zł (wraz z uroczystą kolacją).

 

Jednodniowy udział w Sympozjum (wraz z materiałami zjazdowymi i obiadem) wynosi:

- 31.05 (piątek) - 300 zł

- 01.06 (sobota) - 200 zł

 

Wpłaty sympozjalnej prosimy dokonać na konto:

36 1160 2202 0000 0002 3453 9657

Piotr Stodolny

ul. Ks. Arcybiskupa Grzegorza z Sanoka

71-278 Szczecin

 

 

Do pobrania:

Komunikat I

PROGRAM SYMPOZJUM 

 

 

 

 

 

Powrót
do góry