Menu boczne

Treść strony

Wydarzenia

W dniach 19-22 maja 2016 r. odbyło się w Międzyzdrojach VIII Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej.

 

VIII Sympozjum - Międzyzdroje

Sympozjum zostało objęte Patronatem Honorowym Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz nadany mu został Mecenat Miasta Szczecin.

Goście Sympozjum 

Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM i Zarząd Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Współorganizatorem Sympozjum była Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz Pracownia Rentgenowska CBCT iCAT ze Szczecina.

Prof. Krystyna Lisiecka - Opalko 

Tegoroczne spotkanie w Międzyzdrojach miało wymiar szczególny, ze względu na  możliwość wyrażenia wdzięczności Pani Prof. Krystynie Lisieckiej – Opalko za całokształt współpracy naukowej, dydaktycznej
i organizacyjnej. Pani Profesor została wręczona pamiątkowa statuetka w podziękowaniu za wkład i pracę na rzecz PTF.

Od lewej: Prof. Lidia Puchalska Niedbał, Prof. Katarzyna Grocholewicz - Dziekan WLS PUM, Prof. Mariusz Lipski 

Wzorem lat ubiegłych, tematyka Sympozjum pozostała interdyscyplinarna i dotyczyła: biomateriałów, stosowanych we współczesnej medycynie i stomatologii, biomechaniki układu ruchowego i stomatognatycznego, fizykodiagnostyki, fizykoterapii i fizjoterapii w stomatologii i innych specjalnościach medycznych.

Szczegółowe Sprawozdanie z wydarzenia znajdą Państwo na stronie http://sffsptf.pl/viii-sympozjum-miedzyzdroje.html

Powrót
do góry