Menu boczne

Treść strony

Zakład Stomatologii Dziecięcej

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72

Rejestracja pacjentów: tel. 91 4661733

Kierownik Zakładu p.o. kierownika: dr n. med. Joanna Manowiec

tel. 91 4661730, e-mail: zstdz@pum.edu.pl

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • stomatologia dziecięca dla III, IV i V roku Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego oraz studentów anglojęzycznych
 • stomatologia wieku rozwojowego dla kierunku higiena dentystyczna Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
 • staże specjalizacyjne w zakresie stomatologii dziecięcej dla różnych specjalności stomatologicznych

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • profilaktyka próchnicy
 • epidemiologia chorób narządu żucia dzieci i młodzieży
 • prognozowanie próchnicy

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • epidemiologia chorób narządu żucia dzieci i młodzieży
 • badanie możliwości selekcji dzieci z wysokim ryzykiem próchnicy
 • skuteczność wybranych preparatów fluorkowych w profilaktyce próchnicy

Stosowane techniki badawcze

 • testy aktywności próchnicy
 • wskaźniki epidemiologiczne chorób i wad narządu żucia
 • kwasowa biopsja szkliwa

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie

Działalność medyczno-usługowa:

 • liczba foteli stomatologicznych 16
 • ścisła specjalność: stomatologia dziecięca
 • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: rekonstrukcje utraconych tkanek zęba wg najnowszych metod
 • specjalne możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: diagnozowanie ryzyka próchnicy, chorób miazgi i rozwojowych wad szkliwa, oceny najnowszych materiałów stomatologicznych

Regulamin stomatologia 2017-2018

III ROK

Kolokwium dla III roku z tematów

9, 10, 11, 12, 13 odbędzie się 17.05.2018 r. (czwartek)

godz. 1000 w Sali MCD1 sala 1B

IV ROK

IV rok kolokwium z seminariów 11-15

odbędzie się 16.05.2018 (środa),

godz. 1200 sala Kopernikańska

V ROK

INFORMACJE OGÓLNE

ENGLISH PROGRAM

III ND

IV ND

V ND

 • Vth year has no seminars in the summer semester of year 2017/18 (only practical hours).

OTHER INFORMATION

Powrót
do góry