Menu boczne

Treść strony

Sekcja Genetyki Psychiatrycznej PTP

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Jerzy Samochowiec
Katedra i Klinika Psychiatrii PUMul.
Broniewskiego 26
71-460 Szczecin
Tel: 0048 91 4541 507
Fax: 0048 91 4540 733
ptp@pum.edu.pl

Z-ca Przewodniczącego:
Prof. dr hab. Joanna Twarowska-Hauser

Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33
60-572, Poznań
Tel/faks: 0048 61 8491516 / 8480392
joanna.hauser@gmail.com

Sekretarz:
Dr hab. n. med. Justyna Pełka-Wysiecka
wysiecki@wp.pl

Skarbnik:
Dr hab. n. med. Agnieszka Słopień

Pozostali członkowie Zarządu:
Dr hab. n. med. J. Kucharska-Mazur
Dr n. med.Michał Wroński

Powrót
do góry