Menu boczne

Treść strony

Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju

Adres
71 – 210 Szczecin, ul. Żołnierska 48
tel.+48  (91)  48 00 908   fax +48  (91) 48 00 905
zdhbr@pum.edu.pl

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska
laszcz@pum.edu.pl

Sekretariat: mgr Katarzyna Brzozowska
tel.+48  (91)  48 00 908   fax +48  (91) 48 00 905

Prof. nadzw. PUM: dr hab. n. med. prof. PUM Małgorzata Piasecka
malgorzata.piasecka@pum.edu.pl

Asystenci:

Pracownicy techniczni:

  • mgr inż. Ewa Kunowska
  • mgr Monika Oganowska
  • mgr Aleksandra Rosiak

Doktoranci:

mgr Aleksandra Rosiak

lek. med. Katarzyna Grzesiak

mgr Joanna Jakubik

mgr Agnieszka Lubińska

mgr Malwina Łazowska-Kuźniak

mgr Kinga Walczakiewicz

mgr Weronika Ratajczak

lek. med. Łukasz Patorowski

Informacje dla studentów

KONSULTACJE: Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju

prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska - terminy do uzgodnienia

dr hab. n. med. Małgorzata Piasecka, prof. PUM - terminy do uzgodnienia

dr n. med. Marta Grabowska - terminy do uzgodnienia

dr n. med. Kamil Gill - terminy do uzgodnienia

TEMATYKA AKTUALNIE PROWADZONYCH BADAŃ

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, ZASADNICZA PROBLEMATYKA NAUKOWA

STOSOWANE TECHNIKI BADAWCZE

NAJBLIŻSZE PLANY NAUKOWO-BADAWCZE

Działalność dydaktyczno – wychowawcza

PLANY

REGULAMIN

SYLABUSY

Powrót
do góry