Menu boczne

Treść strony

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

70 252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1
tel. +48 91 425 35 31

Kierownik: dr hab. med. Maciej Kołban

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • profilaktyka, leczenie zachowawcze i operacyjne z rehabilitacją schorzeń narządów ruchu i zaopatrzeniem ortopedycznym u dzieci dla VI roku Wydz. Lek.
 • prowadzenie specjalizacji I i II stopnia z ortopedii
 • staże do specjalizacji z chirurgii dziecięcej, pediatrii i reumatologii
 • szkolenie lekarzy rodzinnych
 • kursy z ultrasonografii w diagnostyce w dysplazji stawów biodrowych

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • opracowanie optymalnych rozwiązań rekonstrukcyjnych pozapalnych uszkodzeń stawów biodrowych u niemowląt
 • etiologia i możliwości leczenia nierówności kończyn
 • zastosowanie badania USG w schorzeniach narządu ruchu

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • pomiary kąta przodoskręcenia szyjki i głowy kości udowej u dzieci w badaniu USG
 • powikłania leczenia nierówności kończyn metodą Ilizarowa
 • odległe wyniki leczenia operacyjnego stóp końsko-szpotawych

Stosowane techniki badawcze

 • USG, densytometria, scyntygrafia, tomografia komputerowa, mikroangiografia, termografia, badania fizykochemiczne

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • wczesne i późne powikłania krwiopochodnego zapalenia stawu biodrowego u noworodków i niemowląt
 • odległe wyniki leczenia operacyjnego skrzywień kręgosłupa metodą Harringtona
 • ocena wyników leczenia niezborności stawu biodrowego osteotomią miednicy wg Chiari

Działalność medyczno-usługowa

 • liczba łóżek - 23
 • ścisła specjalność kliniczna: ortopedia i traumatologia dziecięca
 • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: wydłużanie kończyn z użyciem aparatu Ilizarowa, leczenie skrzywień kręgosłupa metodą C-D, leczenie niedowładów spastycznych z zastosowaniem botuliny, diagnostyka radiologiczna i opracowanie wskazań do leczenia operacyjnego dzieci z dysplazją kostną
 • specjalne możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: badania USG stawów biodrowych w dysplazji i zapaleniu
 • w Klinice działają poradnie: ortopedii dziecięcej i preluksacyjna, wad postawy; diagnostyczna pracownia USG badania stawów biodrowych;

PROGRAM ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU – SPECJALNOŚĆ RATOWNICTWO MEDYCZNE W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 W KATEDRZE I KLINICE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ

 1. Autorzy programu: Doc. Maciej Kołban / Lek. DR Marek Chilarski
 2. Wykłady - 4 godziny
 3. Seminaria - 7 godzin
 4. Ćwiczenia - 24 godzin
 5. Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze: teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do niesienia pomocy w miejscu wypadku małoletnim pacjentom z urazami układu kostno-stawowego, zaznajomienie studentów z zasadami rozpoznawania i leczenia urazowych uszkodzeń narządu ruchu u dzieci, przygotowania studentów do pracy z dzieckiem cierpiącym.
 6. Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach oraz zdanie testu z wynikiem pozytywnym z obowiązującej tematyki.
 7. Materiał nauczania i plan zajęć

  15.02.07

  815-900 Wykład: Zasady udzielania pierwszej pomocy dziecku w miejscu wypadku. (cała grupa)

  900-945 Seminarim: Odrębności anatomiczne w budowie narządu ruchu u dzieci. Budowa, znaczenie i urazy chrząstki wzrostowej. (cała grupa)

  1000-1345 Ćwiczenia: Problematyka kliniczna złamań kości długich u dzieci. Przebudowa architektoniczna złamań kości u dzieci. Złuszczenie chrząstki nasadowej. Odrębności złamań u dzieci. Uszkodzenia nerwów, naczyń i tkanek miękkich. Unieruchomienie złamań u dzieci. (podgrupa R1, R2)  22.02.07

  815-900 Wykład: Cechy budowy układu kostno-stawowego i specyfika gojenia się złamań kości u dzieci. (cała grupa)

  900-945 Seminarum: Unieruchamianie złamań i złuszczeń chrząstki nasadowej u dzieci. Rodzaje złamań i zasady ich pierwotnego zaopatrzenia. (cała grupa)

  1000-1345 Ćwiczenia: Uszkodzenie obręczy kończyny górnej. Złamanie łopatki i obojczyka. Zwichnięcie mostkowo-obojczykowe i obojczykowo-barkowe. Zwichnięcie stawu barkowego. Złamanie szyjki i trzonu kości ramiennej. Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej. Złamanie kłykci kości ramiennej. (podgrupa R1, R2)  01.03.07

  815-900 Wykład: Zasady diagnostyki i leczenia urazów układu kostno-stawowego u dzieci. (cała grupa)

  900-945 Seminarium: Powikłania złamań. (cała grupa)

  1000-1345 Ćwiczenia: Zwichnięcie stawu łokciowego. Zwichnięcie głowy kości promieniowej. Złamanie szyjki kości promieniowej. Złamanie wyrostka łokciowego. Złamanie trzonów kości przedramienia. Złamanie Monteggia. Złamanie i złuszczenie dalszej nasady kości promieniowej. Złamanie kości nadgarstka. Złamanie kości śródręcza i palców. Uszkodzenia otwarte ręki. (podgrupa R1, R2)  08.03.07

  815-900 Wykład: Pierwotne zaopatrzenie urazów kręgosłupa. (cała grupa)

  900-945 Seminarium: Zasady leczenia przeciwbólowego u dzieci. Zasady wyrównywania gospodarki wodno-mineralnej u dzieci po urazach narządu ruchu. (cała grupa)

  1000-1345 Ćwiczenia: Urazy klatki piersiowej. Złamanie mostka i żeber. Rozpoznanie uszkodzeń kręgosłupa na miejscu wypadku. Pierwsza pomoc i transport w urazach kręgosłupa. Złamanie kręgosłupa. (podgrupa R1, R2)  12.04.07

  815-900 Seminarium: Zasady wyrównywania gospodarki wodno-mineralnej u dzieci po urazach narządu ruchu. (cała grupa)

  915-1345 Ćwiczenia: Uszkodzenia obręczy kończyny dolnej. Oderwanie kolca biodrowego przedniego górnego. Oderwanie kolca biodrowego przedniego dolnego. Oderwanie guza kulszowego. Złamanie miednicy.Urazowe zwichnięcia stawu biodrowego. Złamanie szyjki kości udowej. Oderwanie krętarza mniejszego i większego. Złuszczenie nasady bliższej kości udowej. Złamanie podkrętarzowe kości udowej. Złamanie trzonu kości udowej. Złamanie nadkłykciowe kości udowej.. Złuszczenie dalszej nasady kości udowej. Zwichnięcie i złamania rzepki. Zwichnięcie stawu kolnaowego. Uszkodzenie więzadeł stawu kolanowego. Złuszczenie i złamanie nasady bliższej kości piszczelowej. Oderwanie guzowatości piszczeli. Złamanie podudzia. Złuszczenia nasady dalszej kości piszczelowej. Złamanie kostek. Złamania w obrębie stopy. Zwichnięcie stawu skokowego. Zaliczenie ćwiczeń. (podgrupa R1, R2)  19.04.07

  815-945 Seminarium: Taktyka zaopatrzenia i leczenia złamań wielomiejscowych. Złamania i urazy u dzieci maltretowanych. (cała grupa)

  1000-1345 Ćwiczenia: Problematyka kliniczna złamań kości długich u dzieci. Przebudowa architektoniczna złamań kości u dzieci. Złuszczenie chrząstki nasadowej. Odrębności złamań u dzieci. Uszkodzenia nerwów, naczyń i tkanek miękkich. Unieruchomienie złamań u dzieci. (podgrupa R3)  26.04.07

  815-1345 Ćwiczenia: Uszkodzenie obręczy kończyny górnej. Złamanie łopatki i obojczyka. Zwichnięcie mostkowo-obojczykowe i obojczykowo-barkowe. Zwichnięcie stawu barkowego. Złamanie szyjki i trzonu kości ramiennej. Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej. Złamanie kłykci kości ramiennej. Zwichnięcie stawu łokciowego. Zwichnięcie głowy kości promieniowej. Złamanie szyjki kości promieniowej. Złamanie wyrostka łokciowego. Złamanie trzonów kości przedramienia. Złamanie Monteggia. Złamanie i złuszczenie dalszej nasady kości promieniowej. Złamanie kości nadgarstka. Złamanie kości śródręcza i palców. Uszkodzenia otwarte ręki. (podgrupa R3)  10.05.07

  815-1345 Ćwiczenia: Uszkodzenia obręczy kończyny dolnej. Oderwanie kolca biodrowego przedniego górnego. Oderwanie kolca biodrowego przedniego dolnego. Oderwanie guza kulszowego. Złamanie miednicy. Urazowe zwichnięcia stawu biodrowego. Złamanie szyjki kości udowej. Oderwanie krętarza mniejszego i większego. Złuszczenie nasady bliższej kości udowej. Złamanie podkrętarzowe kości udowej. Złamanie trzonu kości udowej. Złamanie nadkłykciowe kości udowej.. Złuszczenie dalszej nasady kości udowej. Zwichnięcie i złamania rzepki. Zwichnięcie stawu kolnaowego. Uszkodzenie więzadeł stawu kolanowego. Złuszczenie i złamanie nasady bliższej kości piszczelowej. Oderwanie guzowatości piszczeli. Złamanie podudzia. Złuszczenia nasady dalszej kości piszczelowej. Złamanie kostek. Złamania w obrębie stopy. Zwichnięcie stawu skokowego. (podgrupa R3)  24.05.07

  815-1200 Ćwiczenia: Urazy klatki piersiowej. Złamanie mostka i żeber. Rozpoznanie uszkodzeń kręgosłupa na miejscu wypadku. Pierwsza pomoc i transport w urazach kręgosłupa. Złamanie kręgosłupa. Zaliczenie ćwiczeń. (podgrupa R3)

 8. Wyniki nauczania przedmiotu
  1. Umiejętność oceny stanu ogólnego i miejscowego dziecka po urazie
  2. Znajomość zasad unieruchamiania złamań i zwichnięć, praktyczna umiejętność unieruchamiania na czas transportu
  3. Znajomość zasad udzielania pomocy dziecku z podejrzeniem złamania kręgosłupa
  4. Znajomość odrębności w budowie narządu ruchu i patofizjologii złamań u dzieci
  5. Podstawowa wiedza na temat rozpoznawania, diagnostyki i leczenia urazów narządu ruchu u dzieci w warunkach szpitalnych
  6. Umiejętność przygotowywania i pomocy w zakładaniu unieruchomień gipsowych
  7. Umiejętność rozpoznawania wczesnych powikłań urazów układu kostno -stawowego u dzieci.
  8. Znajomość i zasady stosowania leków przeciwbólowych, płynów infuzyjnych u dzieci po urazach narządu ruchu.
 9. Zalecane podręczniki:
  1. "Traumatologia wieku rozwojowego" pod red. K. Okłota
  2. "Podstawy ortopedii i traumatologii narządu ruchu", S. Gaździk
  3. "Ortopedia dziecięca" P.D. Pizzutilli
Powrót
do góry