Menu boczne

Treść strony

Ośrodek Kształcenia Zdrowia Publicznego

OŚRODEK KSZTAŁCENIA
W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin
tel. 914800972, 914800920
e-mail: zdrpub@pum.edu.pl

studia podyplomowe
ZDROWIE PUBLICZNE - MARKETING I ZARZĄDZANIE
W OCHRONIE ZDROWIA

Informujemy o uruchomieniu, kolejnej, VII edycji studiów podyplomowych kształcących w zakresie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności zarządczych w obszarze zdrowia publicznego.

Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w okresie październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.

opis kierunku

regulamin studiów

efekty kształcenia

program studiów

kurs specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
ZDROWIE PUBLICZNE

NABÓR ZAMKNIĘTY W WYNIKU WYCZERPANIA LICZBY MIEJSC!

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie
w ochronie zdrowia.
Dz. U. Nr 173, poz. 1419

kursy specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się we wszystkich specjalnościach
ZDROWIE PUBLICZNE, PRAWO MEDYCZNE

NABÓR ZAMKNIĘTY W WYNIKU WYCZERPANIA LICZBY MIEJSC!

dodatkowe informacje dostępne także na stronie internetowej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Harmonogramy zajęć aktualnie realizowanych kursów:

1. Prawo medyczne - luty 2018

Powrót
do góry