Menu boczne

Treść strony

Samodzielna Pracownia Antropogenetyki i Gerontobiologii

Samodzielna Pracownia Antropogenetyki i Gerontobiologii

71 – 210 Szczecin, ul. Żołnierska 48
tel./ fax +48  (91) 48 00 958

Kierownik:

dr hab. n. med. Grażyna Adler, prof. PUM

gra2@pum.edu.pl

Sekretariat:

mgr Katarzyna Brzozowska   tel.+48  (91)  48 00 908

Informacje dla studentów:                                                                                                

Konsultacje:

dr hab. n. med. Grażyna Adler, prof. PUM, p.204 IIp. - czwartki 10.00-12.00


Pracownia realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów :

 • studiów stacjonarnych I stopnia I roku kierunku Ratownictwo Medyczne
 • studiów stacjonarnych I stopnia II roku kierunku Dietetyka
 • studiów stacjonarnych II stopnia I roku kierunku Dietetyka
 • studiów stacjonarnych II stopnia I roku kierunku Fizjoterapia
 • studiów niestacjonarnych II stopnia I roku kierunku Fizjoterapia
  oraz
 • seminaria magisterskie

Pracownia prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów

 • Gerontobiologia,
 • Genetyczne podłoże chorób metabolicznych
 • Genetyka zaburzeń metabolicznych
 • Genetyczne predyspozycje uzdolnień ruchowych


Działalność naukowo-badawcza:

Zasadnicza problematyka naukowa:

 • Epidemiologia genetyczna

Tematyka aktualnie prowadzonych badań :

 • Genetyczne czynniki ryzyka trombofilii
 • Wpływ czynników genetycznych  w etiologii choroby Leśniowskiego-Crohna
 • Genetyczne markery chorób związanych ze starzeniem

Stosowane techniki badawcze:

PCR

Nested-PCR

PCR-RFLP

Real-timePCR

ELISA

BIA

Najbliższe plany naukowo-badawcze:

 • Kontynuacja dotychczas prowadzonych projektów.


REGULAMIN PRACOWNI

PLANY ZAJĘĆ

 • Dietetyka- studia stacjonarne I° II rok
 • Dietetyka stacjonarne II° I rok
 • Ratownictwo Medyczne- studia stacjonarne I° I rok
 • Fizjoterapia stacjonarne II° I rok
 • Fizjoterapia niestacjonarne II° I rok

SYLLABUSY

Platforma e-learningowa - w budowie

Zapraszamy do działającego przy Samodzielnej Pracowni Gerontobiologii Studenckiego Koła Naukowego

ryc skn

Powrót
do góry