Menu boczne

Treść strony

Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki

Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki
71-230 Szczecin, ul. Żołnierska 48

tel. (91) 4800 951

Kierownik

  • prof. dr hab. n. med. Bogusław Czerny

Asystenci

  • dr n. med. Arnold Mizerski
  • dr n. med. Izabela Uzar (91 4800 981)

Sekretariat

mgr Małgorzata Weyna - samodzielny referent

~o~o~o~
Regulaminy

Sylabusy

Powrót
do góry