Menu boczne

Treść strony

Samodzielna Pracownia Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej

Samodzielna Pracownia Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej

ul. Żołnierska 48, III p.     (pok. 305)

Kierownik Pracowni:

dr n.med. Ewelina Żyżniewska-Banaszak

tel: 91 48 00 952

e-mail: banaszak@pum.edu.pl

Sekretariat:

mgr Magdalena Gołdyn

tel: 91 48 00 961

e-mail: spfob@pum.edu.pl

Pracownicy dydaktyczni:

  • dr n. zdr. Magdalena Gębska - tel. 91 48 00 954
  • dr n. zdr. Katarzyna Weber-Nowakowska - tel. 91 48 00 954
  • mgr Paweł Cichocki   - tel. 91 48 00 954
  • mgr Aleksandra Jaruszewska - tel. 91 48 00 954
  • mgr Zofia Kręcicka - tel. 91 48 00 954

Działalność naukowo-badawcza SPFiOB

Sylabusy na rok akademicki 2016/2017

Konsultacje w roku akademickim 2016/2017- semestr letni

Studenckie Koło Naukowe

Powrót
do góry