Menu boczne

Treść strony

Samodzielna Pracownia Kształcenia Lekarza Rodzinnego

Samodzielna Pracownia Kształcenia Lekarza Rodzinnego PUM w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

Tel. (091) 48 00 872; tel/faks: (091) 48 00 871, e-mail: roklr@pum.edu.pl

Skład osobowy:

dr hab. n. med. prof. nadzw. Artur MIERZECKI - Kierownik Jednostki

mgr Regina Kudla

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • studenci
 • szkolenie specjalizacyjne lekarzy rodzinnych systemem rezydenckim i pozaetatowym
 • STN

Działalność statutowa—

 • profilaktyka w medycynie rodzinnej
 • zaburzenia występujące u pacjentów przewlekle chorych

Zasadnicza problematyka naukowa

 • edukacja zdrowotna i profilaktyka w praktyce lekarza rodzinnego.

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • ocena dostępności pacjentów do świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej,
 • profilaktyka i edukacja zdrowotna w praktyce lekarza rodzinnego.

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • — ocena czynników ryzyka miażdżycy

  DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA

Studenci:

Konsultacje
Regulamin zajęć dydaktycznych dla WNoZ
Regulamin zajęć dydaktycznych dla WL-SSylabus_Systemy Opieki Zdrowotnej
Sylabus_Profilaktyka i leczenie
Studenckie Koło Naukowe

Ogłoszenia

Specjalizacja z medycyny rodzinnej:

Aktualności
Kursy specjalizacyjne aktualizacja 18.04.2018 r.
KLRwP
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki KLRwP

Powrót
do góry