Menu boczne

Treść strony

Samodzielna Pracownia Opieki Długoterminowej

70-103 Szczecin, ul. gen. Dezyderego Chłapowskiego 11 (dawna Grudziądzka 31)
tel. 91 4414 751, fax 91 4414 752, e-mail: sprodt[at]pum.edu.pl

Kierownik: dr n. med. Maria Korzonek ( tel. 091 44 14 758, email: korzspod@pum.edu.pl)

Adiunkt:

 • dr n. zdr. Magdalena Bikowska (magdalena.kuczynska@pum.edu.pl)

Asystent:

 • dr n. zdr. Joanna Czarnota-Chlewicka (adiunkt dydaktyczny) (joannach@pum.edu.pl)

Instruktorzy:

 • mgr Halina Nestorowicz (tel. 506233673) (halina.nestorowicz@pum.edu.pl)
 • mgr Mariola Konecka (mariola.konecka@pum.edu.pl)

Sekretariat

 • mgr Ewa Rzymyszkiewicz - starszy referent
  tel. 91 4414 751
Aktualności
xxxxx
Działalność dydaktyczno-wychowawcza
Zajęcia prowadzone przez Pracownię w roku akademickim 2017/2018:

STUDIA I STOPNIA

 • Etyka zawodu dietetyka
 • Geriatria
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • Opieka paliatywna
 • Gerontologia kliniczna
 • Postępowanie ratownika medycznego z pacjentem w stanie terminalnym

STUDIA II STOPNIA

 • Gerontologia kliniczna

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Medycyna paliatywna
 • Palliative Medicine
Dla:
 • studiów stacjonarnych I stopnia
 • studiów stacjonarnych II stopnia
 • studiów niestacjonarnych I stopnia (tzw. pomostowych)
 • studiów niestacjonarnych II stopnia
 • studiów jednolitych magisterskich
Działalność naukowo-badawcza

Pracownia prowadzi następujące badania:

 1. Starzenie się człowieka w aspekcie medycznym, psychologicznym i socjologicznym. Kompleksowa opieka geriatryczna.
 2. Analiza postrzegania wartości życia ludzkiego przez mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w odniesieniu do osób objętych opieką długoterminową.
 3. Wczesna identyfikacja symptomów zespołu słabości (FS, frailty syndrome) wśród słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Seniora PUM i Uniwersytetu III wieku oraz mieszkańców Domów Pomocy Społecznej województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem stanu odżywienia i sprawności funkcjonalnej.        
Ważne informacje

Informacje dla studentów

Regulamin 2017/2018

Sylabusy

Koło naukowe przy Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej

Przy Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej zostało utworzone Studenckie Koło Naukowe, którego działalność naukowa dotyczy zagadnień związanych z aspektami starzenia się społeczeństwa, postrzeganiem wartości życia ludzkiego przez osoby zdrowe i przewlekle chore oraz bilansu życia dokonywanego przez starsze osoby.

Zapraszamy wszystkich studentów do zgłaszania swojego udziału poprzez kontakt z opiekunami Koła.

dr n. zdr. Joanna Czarnota-Chlewicka

dr n. zdr. Magdalena Bikowska

Powrót
do góry