Menu boczne

Treść strony

Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (Katedry Biochemii i Chemii Medycznej)

Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka
Department of Biochemistry and Human Nutrition


ul. Broniewskiego 24
71 - 460 Szczecin
tel. 91 441 4806; fax. 91 441 4807

PORTIERNIA                                                       tel. 91 441 4800NASZA KADRA

Z-D

KIEROWNIK

 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska
 • tel. 91 441 4805;
 • konsultacje r.a. 2017/2018:

SEKRETARIAT 

 • mgr Joanna Hołowko
 • tel. 91 441 4806;
 • fax. 91 441 4807
 • e-mail: zbizcz@pum.edu.pl
 • pokój 303 / piętro 2

PRACOWNICY ETATOWI:

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI 

 • dr hab., Prof. PUM Izabela Gutowska
 • tel. 91 441 4808;
 • izagut@poczta.onet.pl
 • pokój 302 / piętro 2
 • konsultacje r.a. 2017/2018:
 • dr hab., Prof. PUM Katarzyna Janda 
 • tel. 91 441 4818
 • kjanda@pum.edu.pl
 • pokój 307 / piętro 2
 • konsultacje r.a. 2017/2018:

ADIUNKCI

 • dr Karolina Skonieczna-Żydecka
 • tel. 91 441 4809
 • karzyd@pum.edu.pl
 • pokój 304 / piętro 2
 • konsultacje r.a. 2017/2018:
 • dr Dominika Jamioł- Milc
 • tel. 91 441 48 11
 • pokój 301 / piętro 2
 • konsultacje r.a. 2017/2018:

ASYSTENCI

 • dr Karolina Dec
 • tel. 91 441 48 16
 • karolinatdec@gmail.com
 • pokój 309 / piętro 2
 • konsultacje r.a. 2017/2018:
 • dr Karolina Jakubczyk
 • tel. 91 441 48 16
 • jakubczyk.kar@gmail.com
 • pokój 309 / piętro 2
 • konsultacje r.a. 2017/2018:

WYKŁADOWCY

 • dr n. med. Maciej Hałasa
 • konsultacje r.a. 2017/2018:

PRACOWNICY NAUKOWO- TECHNICZNI I TECHNICZNI

 • dr inż. Arleta Drozd
 • tel. 91 441 48 14
 • pokój 310 / piętro 2
 • mgr  Joanna Palma
 • tel. 91 441 48 15
 • pokój 310 / piętro 2

DOKTORANCI

 • tel. 91 441 48 19,
 • tel. 91 441 48 20,
 • tel . 91 441 48 21
 • pokój 306 / piętro 2
 • mgr inż. Kamila Dębia
 • mgr Maja Czerwińska-Rogowska
 • mgr Joanna Hołowko
 • mgr Daniel Styburski
 • mgr Natalia Komorniak
 • mgr Joanna Palma
 • mgr Katarzyna Watychowicz

WSPÓŁPRACOWNICY

 • Prof. dr hab. Edward Kołakowski
 • Prof. dr hab. Anna Kołakowska
 • Prof. nadzw. dr hab. Halina Weker
 • dr n. med Igor Łoniewski
 • dr inż. Jolanta Wolska
 • dr hab. Ewa Lange 
 • dr hab. Piotr Szczypa
 • dr inż. Aneta Serdyńska 
 • dr inż. Zdzisław Domiszewski
 • dr Małgorzata Kaczkan
 • dr n. przyr. Teresa Wesołowska
 • dr n. med. Ewa Leporowska

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

GALERIA

Strona internetowa dietetyki

Facebook Dietetyka na PUMie

PROJEKTY

KOŁA NAUKOWE

SYMPOZJA NAUKOWE I KONFERENCJE

PUBLIKACJE

TECHNIKI BADAWCZE

 • Chromatografia gazowa
 • Chromatografia cieczowa
 • Badania aktywności enzymów
 • Immunohistochemia
 • Techniki immunoenzymatyczne
 • Analizy spektofotometryczne

WYKONYWANE ANALIZY

 • Analiza ilościowa i jakościowa kwasów tłuszczowych i ich produktów
 • Analiza zawartości i składu eikozanoidów w materiale biologicznym
 • Pomiar zawartości wewnątrzkomórkowego wapnia
 • Analiza zawartości fluorków w płynach ustrojowych

ZASADNICZA PROBLEMATYKA BADAŃ NAUKOWYCH

 • Projekt Kobieta - emocje a jelita
 • Dieta CRON jako alternatywa dla sportowców kończących karierę sportową
 • Nutrigenomika jako narzędzie służące do opracowania strategii żywienia osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby.
 • Sprzężone dieny kwasu linolowego (CLA) jako czynnik zapalny dla makrofagów.
 • Dieta śródziemnomorska w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca.
 • Metabolizm pierwiastków w tkankach oraz ich wpływ na utrzymanie prawidłowej homeostazy organizmu.
 • Zmiany lipidometabolomu w chorobach o tle zapalnym oraz w schorzeniach wynikających z nieprawidłowego żywienia.
 • Fluorek - potencjalny czynnik miażdżycowy.

Załączniki

Powrót
do góry