Menu boczne

Treść strony

Program nauczania

Program zajęć z biochemii dla studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Nauk o Zdrowiu – kierunek pielęgniarstwo rok szkolny 2008/2009

 1. Autor programu:
  Dr hab. n med. Ewa Stachowska
 2. Seminaria: 20 godzin (10 x2 h)
  Bez nauczyciela: 15 godzin
 3. Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu:
  Celem kształcenia jest poznanie przez studenta budowy i funkcji związków chemicznych występujących w organizmie ludzkim oraz podstawowych zasad rządzących przemianą materii.
 4. Warunki zaliczenia:
  Podstawą zaliczenia seminariów jest obecność na zajęciach oraz średnia min. 3,0 uzyskana ze sprawdzianów pisanych po każdym seminarium.
  Zaliczenia poprawkowe:
  I termin – zaliczanie uzupełniające obejmuje poprawianie poszczególnych niezaliczonych w pierwszym terminie seminariów
  II termin - zaliczenie poprawkowe (testowe, tylko dla osób, które nie uzyskały średniej 3,0)
  Studenci po uzyskaniu zaliczenia przystępują do napisania egzaminu modułowego (Anatomia; Fizjologia; Biochemia; Biofizyka)
 5. Materiał nauczania: Tematy seminariów:
  1. Organizacyjne.
  2. Białka osocza, immunoglobuliny (Biochemia Harpera, str. 883-901).
  3. Enzymy (Biochemia dla studentów stomatologii, str. 33-55).
  4. Krzepnięcie krwi (Biochemia Harpera, str. 901- 914).
  5. Gospodarka węglowodanowa – cz I ( Biochemia Kliniczna, str. 237-255).
  6. Gospodarka węglowodanowa cz.II (Biochemia Kliniczna, str. 255-266).
  7. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej i węglowodanowo- lipidowej (Biochemia Kliniczna, 311-317; Biochemia Harpera, str. 722-729, 736-738).
  8. Gospodarka lipidowa (Biochemia Kliniczna, str.267-282).
  9. Cholesterol. Lipoproteiny osocza (Biochemia dla studentów stomatologii, str.153-159, 161-169).
  10. Porfiryny. Barwniki źółciowe. Metabolizm żelaza. (Biochemia dla studentów stomatologii, str. 171-179).
 6. Wyniki nauczania przedmiotu:
  Po zakończeniu zajęć seminaryjnych student powinien znać:
  1. budowę i właściwości związków chemicznych występujących w organizmie człowieka
  2. podstawowe zasady rządzące przemianą materii
  3. mechanizmy regulacji metabolizmu w organizmie człowieka
 7. Literatura:
  1. Machoy Z, Chlubek D, Dąbrowska E. Biochemia dla studentów stomatologii. Wydawnictwo PAM, 2005.
  2. Murray RK, Granner DK, Mayers PA, Rodwell VW. Biochemia Harpera PZWL, wyd. IV, 1998 (lub nowsze).
  3. Dębinska Kieć A, Naskalski J.W Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban & Parner 2002.
  4. Angielski S, Rogulski J . Biochemia kliniczna dla studentów medycyny. PZWL1991
Powrót
do góry