Menu boczne

Treść strony

Zakład Epidemiologii i Zarządzania

English version

Wydział Nauk o Zdrowiu PUM
ul. Żołnierska 48
71-210 Szczecin

Sekretariat
mgr Hanna Białek
czynny od 10.00 do 12.00
tel. +48 (91) 48 00 965
pok. 3A
e-mail: epizarz@pum.edu.pl

Kierownik

dr hab. n. med. prof. nadzw. PUM Maria Gańczak
tel. +48 (91) 48 00 995
e-mail: mganczak@pum.edu.pl
pok. 414, IV p.

Adiunkci:

J.Pierzak-Sominka dr n. med. Joanna Pierzak-Sominka
tel. +48 (91) 48 00 931 lub 693 344 616
e-mail: jpierzak@pum.edu.pl
pok. 407, IV p.

D. Mazurek dr n. techn. Dorota Oszutowska-Mazurek
tel. +48 (91) 48 00 96
e-mail: adorotta@pum.edu.pl
pok. 3A

Asystent:

MDD dr n med. Marzena Drozd-Dąbrowska
tel. +48 (91) 48 00 965
e-mail: mdrozd@pum.edu.pl
pok. 3A

Doktorantka :

mgr Katarzyna Topczewska
tel. +48 (91) 48 00 931
e-mail: katarzyna.topczewska@pum.edu.pl
pok. 407, IV p.

Informacje dla studentów:

Konsultacje:

dr hab. n. med.Maria Gańczak, prof. PUM
po uzgodnieniu telefonicznym tel. 91 48 00 965

dr n. med. Joanna Pierzak-Sominka
środa 10.30 - 12.00

dr n. med. Marzena Drozd-Dąbrowska
wtorek 14.30 -15.15

dr n. techn. Dorota Oszutowska-Mazurek
piątek 9.30 -10.15

Zakład realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów:

 • Administracji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
 • Położnictwa
 • Kosmetologii
 • Ratownictwa medycznego
 • Fizjoterapii
 • Dietetyki
 • Studium Doktoranckie II rok

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:

 • Profilaktyka chorób zakaźnych kobiet
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
 • Podstawy chorób zakaźnych
 • Propedeutyka chorób zakaźnych i  tropikalnych
 • Epidemiologia
 • Epidemiologia chorób żywieniowo-zależnych
 • Demografia i epidemiologia

Zapraszamy do działającego przy Zakładzie Epidemiologii i Zarządzania Studenckiego Koła Naukowego

Działalność naukowo badawcza:

Zakres działalności Naukowej Zakładu Epidemiologii i Zarządzania

 • Zakażenia wirusami krwiopochodnymi u personelu medycznegio i niemedycznego
 • Odporność poszczepienna
 • Ocena stanu wiedzy studentów uczelni medycznych w zakresie HCV
 • Postawy personelu medycznego dotyczące wprowadzania profilaktyki przedekspozycyjnej zakażenia HIV

Zasadnicza problematyka naukowa:

Tematyka aktualnie prowadzonych badań:

Stosowane techniki badawcze:

Projekty Badawcze:

a. Projekt badawczy współfinansowany przez PUM i PTN AIDS (1.06.2016 do 31.05.2018)
Kierownik tematu:dr hab. n. med. prof. nadzw. PUM Maria. Gańczak
Narażenie pracowników zakładów opieki zdrowotnej na zakażenie HIV i innymi patogenami krwiopochodnymi w świetle implementacji rozporządzenia z 6 czerwca 2013 r.

b. Projekt badawczy Funduszu Stymulacji Nauki finansowany i realizowany w PUM
(01.01.2014 do 30.11.2016)
Kierownik tematu: dr hab. n. med. prof. nadzw. PUM Maria Gańczak

Związek  polimorfizmu 32 genu CCR5 i 190G>A genu CCR2  z poziomem przeciwciał anty-HBs u pacjentów   szczepionych przeciw wzw B.

c. Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (12.10.2017 do 12.10.2018)
Kierownik tematu: dr n. techn. Dorota Oszutowska-Mazurek

Badanie zmienności autopsyjnych preparatów histopatologicznych płuc metodami cyfrowej analizy i przetwarzania obrazów.
Zakres prac obejmuje opracowanie algorytmu segmentacji obrazu w celu wyeksponowania struktur tkanki (algorytm z wykorzystaniem konwolucyjnej sieci neuronowej z głębokim uczeniem), sprawdzenie zmienności struktur tkanki kilkoma metodami analizy fraktalnej oraz próbę odniesienia się do opisu tkanki przez medyka sądowego.

d. Projekt badawczy współfinansowany przez PUM  (01.01.2018 do 31.12.2018)
Kierownik tematu: dr n. techn. Dorota Oszutowska-Mazurek.

Analiza i przetwarzanie obrazów medycznych metodami rozpoznawania wzorców oraz statystyk klasycznych i bayesowskich

Zakres prac obejmuje  zmierzenie za pomocą metod reprezentujących statystykę klasyczną i bayesowska parametrów obrazów medycznych w celu dalszego wnioskowania. Metod analizy dotyczą obrazów medycznych mikroskopowych, w szczególności dla preparatów cytologicznych, które charakteryzują się dużą złożonością morfologiczną.REGULAMIN ZAKŁADU

PLANY ZAJĘĆ

SYLABUSY

GALERIA

Powrót
do góry