Menu boczne

Treść strony

Zakład Epidemiologii i Zarządzania

Zakład Epidemiologii i Zarządzania

Wydział Nauk o Zdrowiu PUM
ul. Żołnierska 48
71-210 Szczecin

Sekretariat, p.o.
mgr Hanna Białek
czynny od 10.00 do 12.00
tel. +48 (91) 48 00 965
pok. 3A
e-mail: epizarz@pum.edu.pl

Kierownik

dr hab. n. med. prof. nadzw. PUM Maria Gańczak
tel. +48 (91) 48 00 995
e-mail: mganczak@pum.edu.pl
pok. 414, IV p.

Adiunkci:

dr n. med. Joanna Pierzak-Sominka
tel. +48 (91) 48 00 931 lub 693 344 616
e-mail: jpierzak@pum.edu.pl
pok. 407, IV p.

dr n. techn. Dorota Oszutowska-Mazurek
tel. +48 (91) 48 00 965
e-mail: adorotta@pum.edu.pl

Asystent:

dr n med. Marzena Drozd-Dąbrowska
tel. +48 (91) 48 00 965
e-mail: mdrozd@pum.edu.pl

Doktorantka :

mgr Katarzyna Topczewska
e-mail: katarzyna.topczewska@pum.edu.pl
tel. +48 (91) 48 00 931

Informacje dla studentów:

Konsultacje:

dr hab. n. med.Maria Gańczak, prof. PUM
po uzgodnieniu telefonicznym tel. 91 48 00 965

dr n. med. Joanna Pierzak-Sominka (zwolnienie lekarskie do 15.03.2018 r.)
środa 10.30 - 12.00

dr n. med. Marzena Drozd-Dąbrowska
wtorek 14.30 -15.15

dr n. techn. Dorota Oszutowska-Mazurek
piątek 9.30 -10.15

Zakład realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów:

 • Administracji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
 • Położnictwa
 • Kosmetologii
 • Ratownictwa medycznego
 • Fizjoterapii
 • Dietetyki
 • Studium Doktoranckie II rok

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:

 • Profilaktyka chorób zakaźnych kobiet
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
 • Podstawy chorób zakaźnych
 • Propedeutyka chorób zakaźnych i  tropikalnych
 • Epidemiologia
 • Epidemiologia chorób żywieniowo-zależnych
 • Demografia i epidemiologia

Zapraszamy do działającego przy Zakładzie Epidemiologii i Zarządzania Studenckiego Koła Naukowego

Działalność naukowo badawcza:

Zakres działalności Naukowej Zakładu Epidemiologii i Zarządzania

 • Zakażenia wirusami krwiopochodnymi u personelu medycznegio i niemedycznego
 • Odporność poszczepienna
 • Ocena stanu wiedzy studentów uczelni medycznych w zakresie HCV
 • Postawy personelu medycznego dotyczące wprowadzania profilaktyki przedekspozycyjnej zakażenia HIV

Zasadnicza problematyka naukowa:

Tematyka aktualnie prowadzonych badań:

Stosowane techniki badawcze:

Projekty Badawcze:

a. Projekt badawczy współfinansowany przez PUM i PTN AIDS (1.06.2016 do 31.05.2018)
Kierownik tematu:dr hab. n. med. prof. nadzw. PUM Maria. Gańczak
Narażenie pracowników zakładów opieki zdrowotnej na zakażenie HIV i innymi patogenami krwiopochodnymi w świetle implementacji rozporządzenia z 6 czerwca 2013 r.

b. Projekt badawczy Funduszu Stymulacji Nauki finansowany i realizowany w PUM
(01.01.2014 do 30.11.2016)
Kierownik tematu: dr hab. n. med. prof. nadzw. PUM Maria Gańczak

Związek  polimorfizmu 32 genu CCR5 i 190G>A genu CCR2  z poziomem przeciwciał anty-HBs u pacjentów   szczepionych przeciw wzw B.

c. Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (12.10.2017 do 12.10.2018)
Kierownik tematu: dr n. techn. Dorota Oszutowska-Mazurek

Badanie zmienności autopsyjnych preparatów histopatologicznych płuc metodami cyfrowej analizy i przetwarzania obrazów.REGULAMIN ZAKŁADU

PLANY ZAJĘĆ

SYLABUSY

GALERIA

Powrót
do góry