Menu boczne

Treść strony

Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie

70-103 Szczecin, ul. gen. Dezyderego Chłapowskiego 11, I piętro

tel. (91) 4414 751, fax (91) 4414 752

e-mail: sppsl@pum.edu.pl

Kierownik

 • dr hab n. zdr. Bożena Mroczek, prof. PUM
 • tel.: (91) 4414 737
  email: bozena.mroczek@pum.edu.pl

Profesor

 • prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki
 • tel.: (91) 4414 741
  email: rudnicki@pum.edu.pl

Asystent

 • dr n. hum. Krzysztof Zdziarski
 • tel.: (91) 4414 765
  email: krzysztof.zdziarski@pum.edu.pl

Wykładowca

 • mgr Weronika Wolińska
 • tel.: (91) 4414 764
  email: weronika.wolinska@pum.edu.pl

Doktorantki

 • mgr Iwona Karpeta-Pawlak
 • email: iwona.pawlak@pum.edu.pl
 • mgr Agnieszka Nieradko-Heluszko
 • email: agnieszka.nieradko@pum.edu.pl

Sekretariat

mgr Ewa Rzymyszkiewicz - starszy referent

tel. (91) 4414 751

Aktualności

link


Family Medicine & Primary Care Review

fmpcr
To recenzowane czasopismo naukowe, adresowane do zajmujących się badaniami naukowymi w dziedzinie medycyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w dziedzinach pokrewnych, nauczycieli akademickich medycyny rodzinnej, lekarzy rodzinnych i wszystkich pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz studentów. Zawartość kwartalnika jest indeksowana przez: Central European Journal of Social Sciences and Humanities, DOAJ, EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus (ICV 2015: 106.31), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 12 pkt., Polską Bibliografię Lekarską, Polską Bibliografię Naukową, Scopus, Ulrich's International Periodicals Directory, WorldCat.
Od zeszytu 04/2016 czasopismo publikuje tylko artykuły w j. angielskim, udziela jednak wsparcia w tłumaczeniu tekstów na j. angielski.

Pełne informacje o kwartalniku znajdują się na stronie: http://www.familymedreview.org/

Zachęcamy do zgłaszania prac: http://www.editorialsystem.com/family
Działalność dydaktyczno-wychowawcza

Zajęcia prowadzone przez Zakład w roku akademickim 2016/2017:

WYDZIAŁ LEKARSKI

 • Socjologia medycyny (I rok)

WYDZIAŁ LEKARSKI - ENGLISH PROGRAM

 • Sociology (year I)

ANALITYKA MEDYCZNA

 • Socjologia (II rok)

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

 • Podstawy socjologii (I rok I st.)
 • Socjologia zdrowia (I rok II st.)
 • Pedagogika zdrowia (I rok II st.)

DIETETYKA

 • Podstawy socjologii (I rok I st.)
 • Socjologia medycyny (II rok II st.)

FIZJOTERAPIA

 • Etyka zawodu fizjoterapeuty (II rok I st.)
 • Podstawy socjologii (II rok I st.)
 • Podstawy dydaktyki medycznej (III rok I st.)
 • Dydaktyka fizjoterapii (I rok II st. ST i NST)
 • Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji (I rok II st. ST i NST)
 • Socjologia medycyny (II rok II st. ST i NST)

KOSMETOLOGIA

 • Pedagogika (I rok I st.)
 • Podstawy socjologii (I rok I st.)
 • Etyka zawodu kosmetologa (II rok I st.)
 • Podstawy dydaktyki medycznej (III rok I st.)
 • Socjologia medycyny (II rok II st.)

PIELĘGNIARSTWO

 • Socjologia (I rok I st.)
 • Dydaktyka medyczna (I rok II st. ST i NST)

POŁOŻNICTWO

 • Socjologia (I rok I st.)
 • Dydaktyka medyczna (I rok II st. NST)

PSYCHOLOGIA ZDROWIA (JEDNOLITE MGR)

 • Socjologia ogólna
 • Podstawy dydaktyki medycznej

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 • Etyka zawodu ratownika medycznego (I rok I st.)
 • Podstawy socjologii (I rok I st.)

ZDROWIE PUBLICZNE

 • Pedagogika zdrowia (I rok II st. ST i NST)
 • Socjologia zdrowia (I rok II st. ST i NST)

STUDIA III STOPNIA

 • Andragogika / Pedagogika pracy (I i II rok)

Dla:

 • Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 • Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
 • Wydziału Nauk o Zdrowiu
Studia komercyjne w ramach Studium Kształcenia Podyplomowego

Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie prowadzi w ramach Studium Kształcenia Podyplomowego kształcenie na kierunku:

GERONTOPEDAGOGIKA

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z opisem kierunku studiów i jego programem ramowym (czytaj więcej...).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w Studium Kształcenia Podyplomowego.

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

Problematyka naukowo-badawcza Zakładu dotyczy psychologicznych i społecznych aspektów zdrowia i choroby

Tematyka aktualnie prowadzonych badań:

 1. Wybrane aspekty medyczne, socjologiczne, socjoekonomiczne, filozoficzne i środowiskowe zdrowia i jakości życia Polaków z uwzględnieniem funkcjonowania społecznego i zawodowego
 2. Kompetencje społeczne a podatność na wypalenie zawodowe u lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych
 3. Występowanie bezsenności u osób aktywnych i nieaktywny zawodowo
 4. Czynniki środowiskowe, genetyczne i socjodemograficzno-zdrowotne wpływające na jakość życia chorych z POChP
Ważne informacje

Informacje dla studentów
Sylabusy
Literatura
Regulamin wewnętrzny Zakładu na rok akad. 2017/2018

Studenckie Koło naukowe

Informacje

Powrót
do góry