Menu boczne

Treść strony

Zakład Neurokognitywistyki Stosowanej

Kierownik jednostki: Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder

Sekretariat: Agnieszka Sobska e-mail: neurokognitywistyka@pum.edu.pl, tel. 91/425 35 61

Starszy wykładowca: dr n. med. Dariusz Jeżewski e-mail: djezewski@wp.pl tel. 91/425 35 72

asystenci:

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki

DYDAKTYKA

Psychologia zdrowia

SYLABUSYREGULAMINY

Ratownictwo

SYLABUSYREGULAMINY

Neurochirurgia

Neurochirurgia

Neurochirurgia

Neurochirurgia

Pielęgniarstwo

SYLABUSYREGULAMINY

Fizjoterapia stacjonarna

SYLABUSY

REGULAMINY

Fizjoterapia niestacjonarna

SYLABUSYREGULAMINY
Powrót
do góry