Menu boczne

Treść strony

Zakład Pielęgniarstwa


ul. Żołnierska 48 Bud. 8
71 – 210 Szczecin
tel. (091) 48 00 910, tel./fax. 48 00 905
e-mail: zpropnp@pum.edu.plKierownik: dr hab n. zdr. Elżbieta Grochans, prof.nadzw. PUM pokój 312 /piętro 3
sekretariat:
Barbara Kamienowska
 
Dr hab.n.zdr. Elżbieta Grochans;
e-mail: zpropnp@pum.edu.pl w temacie:Grochans
Dr n. med. Katarzyna Augustyniuk; tel.  91 48 00 913;
e-mail
: katarzyna.augustyniuk@pum.edu.pl
Dr n. med. Marzanna Stanisławska; tel.91 48 00 906;
e-mail
: stamarz@pum.edu.pl
Dr n. zdr. Anna Cybulska; tel.91 48 00 913;
e-mail: anna.cybulska@pum.edu.pl
Dr n. zdr. Anita Rybicka; tel.91 48 00 913;
e-mail: anita.rybicka@pum.edu.pl;
Dr n. zdr. Joanna Gałek;  tel. 91 48 00 906;
e-mail: jgalek@pum.edu.pl 
Dr n. med. Małgorzata Szkup; tel.91 48 00 903
e-mail: malgorzata.szkup@pum.edu.pl
Dr n. med. Agnieszka Markowska; tel.91 48 00 903
e-mail: zpropnp@pum.edu.pl w temacie:Markowska

pokój 115 /piętro 1
Dr n. zdr. Małgorzata Starczewska; tel. 91 48 00 904
 e-mail: malgorzata.starczewska@pum.edu.pl
Dr n. zdr. Daria Schneider- Matyka; tel. 91 48 00 904
e-mail: daria.schneider-matyka@pum.edu.pl

Doktoranci:
pokój 312/piętro 3

mgr Marta Grzegocka 
mgr Marta Stanisz
mgr Kamila Rachubińska
mgr Jolanta Tuszyńska

Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko,
żeby się nimi posłużyć i latać ( Florence Nightingale)

Florence Nightingale 


INFORMACJE DLA STUDENTÓW 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO- BADAWCZA

PUBLIKACJE  

ICNP

PLATFORMA E-LEARNINGOWA  

GALERIA 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Powrót
do góry