Menu boczne

Treść strony

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego

PomorskiUniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowegoul. Żołnierska 48
Kierownik: dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski

tel: 605 92 44 92
e-mail: wdmajewski@wp.pl
Sekretariat: . Małgorzata Weyna

tel.  zakładu: 91 48 00 951

e-mail Zakładu:  sppc@pum.edu.pl

----------------------------------------------------------------

Pomeranian Medical University
Faculty of Medical Sciences

Surgical and Emergency Nursing Department

48, Żołnierska st.
Head: Włodzimierz Majewski M.D. Ph.D.

phone: 605 92 44 92

e-mail: wdmajewski@wp.pl

Secretary:  Małgorzata Weyna

phone: 91 48 00 951

e-mail of the Department :  sppc@pum.edu.pl

--------------------------------------------------------------

Pracownicy Zakładu (Unit staff):

-------------------------------------------------------------

Konsultacje:

dr hab.n.med.Włodzimierz Majewski - po uzgodnieniu terminu telefonicznie lub w sekretariacie

prof.dr hab.n.med. Andrzej Modrzejewski - po uzgodnieniu terminu telefonicznie lub w sekretariacie

dr n.med. Bożena Gorzkowicz - czwartek 13.00 - 15.00

dr n. zdr. Edyta Tracz - czwartek 13.00 - 15.00

dr n. zdr. Ewa Zamojska - Kościów  - czwartek 13.00 - 15.00

Aktualności (Current news):

Możliwość doskonalenia się w zabiegach laparoskopowych

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego oferuje możliwość bezpłatnego doskonalenia się w zabiegach laparoskopowych ćwicząc na trenażerach. Oferta skierowana jest do lekarzy PUM i szpitali akademickich, zajmujących się zabiegami metodą laparoskopową np. osób, które pragną poszerzyć swe umiejętności w tej dziedzinie, przetestować nowy typ zabiegu operacyjnego wykonywanego laparoskopowo itp. Chętni proszeni są o kontakt z sekretariatem Zakładu, tel. 4800951, w celu uzgodnienia terminu ćwiczeń. Zakład nie zapewnia materiałów do ćwiczeń.

Warsztaty laparoskopowe na trenażerach:

Zapraszamy na kolejne Warsztaty. Następne XII już Warsztaty odbędą się 12-13 maja 2018. Warsztaty przeznaczone są głównie dla młodych lekarzy specjalizujących się w dyscyplinach zabiegowych, głównie z regionu zachodniopomorskiego oraz zainteresowanych studentów. Ze względu na koszty cena uczestnictwa w warsztatach wynosi dla lekarzy  600 PLN. Informuję, że warsztaty w 2013 i 2014 roku zostały zatwierdzone przez CMKP jako kurs doskonalący, płatny, zalecany do specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii dziecięcej. Obecnie, ze względu na opłatę rejestracji nie ma. Jednakże są one dobrą formą podstawowego treningu dla wszystkich lekarzy, specjalizujących się w tych dziedzinach, gdzie stosowana jest laparoskopia i dla takich są one organizowane.Warsztaty akredytowane są  przez Europejskie Stowarzyszenie Chirurgii Endoskopowej European association for Endoscopic Surgery (EAES) jako Basic Laparoscopic Skills Hands-on Course

Zapisy na najbliższe Warsztaty proszę kierować do dnia 06.05.2018 na adres e-mail: wdmajewski@poczta.wp.pl Poniżej podano   program   warsztatów. W tej edycji przewidujemy około13 trenażerów, tak , że każdy uczestnik  będzie mógł szkolić się według ustalonego przez organizatorów programu; jeśli jednak lekarz ma indywidualny program doskonalenia jesteśmy w stanie mu pomóc.

Warsztaty 12-13maja 2018 program

Workshop 12-13 May 2018, program

Formularz Zgłoszeniowy na Warsztaty Laparoskopowe na Trenażerach 112-13 maja 2018.

Imię nazwisko, kontaktspecjalizacja, miejsce pracy (lekarz), rok studiów (student)
  

Kurs na stopień podstawowy płetwonurka w   odbył się miesiącach kwiecień, maj czerwiec  2015. Uprawnienia P1 KDP CMAS zdobyły 2 osoby. Kolejny kurs przewidziany jest na wiosnę 2017. informacje pod adresem e-mail: wdmajewski@poczta.wp.pl.

Scuba diving course first degree. P1 KDP CMAS Course ended in spring 2015. Two divers obtained the certificate. Next course is planned in spring 2017. informations available by e-mail: wdmajewski@poczta.wp.pl.

English Program 

Besides of that there is one seminar of surgery for IV year medical studies students, and classes  for IV year medical studies according the schedule provided by Dean's Office. On preparation are optional hours for students of V year of medical studies who want to devote themselves to manual work (surgery, gynecologu etc.) preparing them better to begin the work.

Optional classes: for medical students higher years  interested in laparoscopy is offered participation in workshop on laparotrainers. (details below)

  • Next Workshop on laparotrainers for young medicals and students interested in operative medicine is organized 12-13 May 2018. The workshop program in english  is to be acquired under the link:  warsztaty 12-13 May 2018, program (above). Workshop is endorsed by European Association for Endoscopic Surgery (EAES) as Basic Laparoscopic Skills Hands-on Course. Interested students are asked to contact directly by e-mail: wdmajewski@poczta.wp.pl

informacje ogólne

Działalność dydaktyczna (Didactic activity)

Informacje dla studentów (Information for students):

  • Emergency and Disaster Medicine II year dentistry: seminars and classes are realized according the given schedule. To obtain a credit student should be present on classes and seminars, have 3 hours during the shift at Emergency Department, and master the resuscitation on a manikin.
  • Disaster Medicine first year Medical Faculty: seminars and classes are realized according the given schedule. To obtain a credit student should be present on classes and seminars, prepare and give the presentation on his/her topic, master the resuscitation on manikin and answer questions concerning the topic on last seminar.

Programy nauczania (Study programs):

Zagadnienia do przygotowania do egzaminów i zaliczeń (Topics for exams and credits):


torakotomia pourazowa (thoracotomy for trauma)


Wyrostek robaczkowy zmieniony ropowiczo (nonperforated appendicitis)

Charakterystyczne ułożenie kończyny w rotacji zewnętrznej u chorej ze złamaniem szyjki kości udowej (characteristic pattern of a leg of the patient with femoral neck fracture)

IMPREZY CYKLICZNE

- III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Innowacje w Edukacji i Praktyce Pielęgniarki Bloku Operacyjnego odbyła się 8.04.2011

- Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarsko-Ratownicza  odbyła się 22.04.2010

- Warsztaty z chirurgii laparoskopowej na trenażerach dla młodych lekarzy , specjalizujących się w dyscyplinach zabiegowych i zainteresowanych studentów odbyły się 10-11.listopada 2012 , 8-9 czerwca  i 9-10 listopada 2013, oraz 10-11 maja  i 8-9 listopada 2014. W 2015 roku warsztaty odbyły się w dniach 9-10 maja i 7-8 listopada2015, w roku 2016 Warsztaty odbyły się 7-8 maja. Następne warsztaty planowane są w dniach 11-12 listopada 2016, informacja powyżej

- Kurs na stopień podstawowy płetwonurka odbył się się na wiosnę 2015.    uprawnienia P1 KDP CMAS zdobyły 2 osoby. Kolejny kurs przewidziany jest w kwietniu 2016 Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się w tym okresie e-mail: wdmajewski@poczta.wp.pl.

Scuba diving course first degree. Last course was in spring 2015. Two persons obtained the degree. Next course in  April 2016. Interested students are requested to address this time for inscription e-mail: wdmajewski@poczta.wp.pl.

- Szkolenie z  zakresu resuscytacji dla osób nurkujących. Cykliczne coroczne spotkanie  poza sezonem nurkowym, mające na celu doskonalenie z zakresu bezpieczeństwa nurkowania,  zasad i umiejętności resuscytacji. Ostatnie szkolenie odbyło się dnia 16 kwietnia  2016,uczestniczyło w nim 12 osób, które otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia. Następne szkolenie przewidziane jest 1 kwietnia 2017 roku.

Powrót
do góry