Menu boczne

Treść strony

Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego


Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego został powołany na podstawie Zarządzenia
Nr 71/2016 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 lipca 2016 roku. Zakład ten jest jednostką wewnętrzną Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM

Zakład jest jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą badania naukowe z zakresu specjalistycznej opieki pielęgniarskiej w ramach działalności własnej. Poza badaniami naukowymi jednostka ta realizuje proces kształcenia studentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, z zakresu nauki zawodu pielęgniarki, położnej oraz ratownika medycznego

PRACOWNICY ZAKŁADU

DOKTORANCI

KONTAKT DO PRACOWNIKÓW

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Powrót
do góry