Menu boczne

Treść strony

Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej (Department of Medical Rehabilitation and Clinical Physiotherapy)

Sekretariat:

samodzielny referent Bożena Brejlak

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 2 (MCD 2), pok. 309

ul. Żołnierska 54, Szczecin 71-210

tel: (91) 48 00 914

fax.(91) 48 00 918
e-mail:spr@pum.edu.pl


Kierownik Zakładu Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej PUM:

 • dr hab. n. med. Iwona Rotter
  • mail: iwona.rotter@pum.edu.pl
  • pok. 308 (MCD 2), tel. 91 48 00 939

Adiunkci:

 • dr n. zdr. Hanna Mosiejczuk  
 • dr n. med. Wioletta Pawlukowska
  • mail: wpawluko@pum.edu.pl
  • pok. 315 (MCD 2), tel. 91 48 00 934
 • dr n. zdr. Aleksandra Szylińska
  • mail: aleksandra.szylinska@pum.edu.pl
  • pok. 315 (MCD 2), tel. 91 48 00 928

Asystenci:

 • dr n. zdr. Magdalena Ptak
 • dr n. med. Aleksandra Rył
  • mail: aleksandra.ryl@pum.edu.pl
  • pok. 315 (MCD 2), tel. 91 48 00 934
 • dr n. zdr. Anna Mikołajczyk-Kocięcka
  • mail: anna.mikolajczyk@pum.edu.pl
  • pok. 316 (MDC 2), tel. 91 48 00 928

Wykładowcy:

 • mgr Agnieszka Lubińska- Gruszka
  • mail: agnieszka.lubinska@pum.edu.pl
  • pok. 316 (MCD 2), tel. 91 48 00 928
 • mgr Natalia Tomska
  • mail: natalia.tomska@pum.edu.pl
  • pok. 307 (MCD 2), tel. 91 48 00 933
 • mgr Agnieszka Turoń-Skrzypińska
  • mail: agnieszka.turon@pum.eud.pl
  • pok. 315 (MCD 2), tel. 91 48 00 934
 • mgr Żaneta Ciosek
  • mail: zaneta.ciosek@pum.edu.pl
  • pok. 316 (MCD 2), tel. 91 48 00 928

Konsultacje doktoranci :

mgr Natalia Szala: środa 8:00 - 9:00

mgr Adrian Wiatrak: poniedziałek 11:00- 12:00


Konsultacje:

dr hab. n. med. Iwona Rotter:   czwartek 09:00 - 11:00

dr n. zdr. Hanna Mosiejczuk: poniedziałek 13:00 - 15:00

dr n. med. Wioletta Pawlukowska:  wtorek 13:00 - 15:00

dr n. zdr.  Magdalena Ptak:  poniedziałek 10:00 - 12:00

dr n. zdr. Anna Mikołajczyk-Kocięcka:  czwartek 8:00 - 10:00

dr n. med. Aleksandra Rył:  środa 9:00 11:00

dr n. zdr. Aleksandra Szylińska: czwartek 10:00 - 12:00

mgr Agnieszka Lubińska- Gruszka:  piątek 13:00 - 15:00

mgr Natalia Tomska: wtorek 13:00-15:00

mgr Agnieszka Turoń-Skrzypińska: czwartek 11:00 - 13:00

mgr Żaneta Ciosek: piątek 10:00 -12:00


Współpracujący z Zakładem Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej PUM:

 • dr n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska
 • mgr Grzegorz Zyzek
 • mgr Daniel Bagiński
 • mgr Jacek Kowalik

Sylabusy 2017/2018

Regulaminy


Praktyka zawodowa/ wolontariat

Koło naukowe KINEZIS

Powrót
do góry