Menu boczne

Treść strony

Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej

Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej

ul. Żołnierska 54 , pok.104,(MCD2) kod 71-210 Szczecin

(aktualny, tymczasowy adres: ul. Broniewskiego 14 Szczecin)
sekretariat samodzielny ref. Bożena Brejlak

tel: (91) 48 00 914

fax.(91) 48 00 918
e-mail:spr@pum.edu.pl

Kierownik Pracowni:

ul. Żołnierska 54 (MCD2) pok. 108

(aktualny, tymczasowy adres: ul. Broniewskiego 14 Szczecin, pok. 23)

tel: (91) 48 00 939

  • dr hab. n. med. Iwona Rotter mail: iwona.rotter@pum.edu.pl

Adiunkci:

ul. Żołnierska 54 (MCD2) pok. 103

(aktualny, tymczasowy adres: ul. Broniewskiego 14 Szczecin, pok. 21)

tel: (91) 48 00 928


Asystenci:

  • dr n. zdr. Magdalena Ptak mail: magdalena.ptak@pum.edu.pl

Wykładowcy:

ul. Żołnierska 54 (MCD2) pok. 103

(aktualny, tymczasowy adres: ul. Broniewskiego 14 Szczecin, pok.21)

tel: (91) 48 00 928

  • mgr Anna Mikołajczyk mail: anna.mikolajczyk@pum.edu.pl
  • mgr Aleksandra Szylińska mail: aleksandra.szylinska@pum.edu.pl
  • mgr Agnieszka Lubińska (doktorantka) gu-nia@wp.pl
  • mgr Natalia Tomska mail:natalia.tomska@pum.edu.pl
  • mgr Agnieszka Turoń mail: agnieszka.turon@pum.eud.pl
  • dr n. zdr. Mateusz Pytlak mail: mateusz.pytlak@pum.edu.pl
  • mgr Żaneta Ciosek (doktorantka) zaneta.ciosek@pum.edu.pl

Aktualności:

Konsultacje:

dr n.med. Iwona Rotter:   czwartek 09:00 - 11:00

dr n. zdr. Hanna Mosiejczuk: wtorek 13:00 - 15:00

dr n. med. Wioletta Pawlukowska:  wtorek 13:00 - 15:00

dr n. zdr.  Magdalena Ptak:  piątek 11:00 - 13:00

mgr Anna Mikołajczyk:  poniedziałek 13:00 - 15:00

mgr Aleksandra Szylińska: czwartek 10:00 - 12:00

mgr Agnieszka Lubińska:  poniedziałek 18:00 - 20:00

mgr Natalia Tomska: wtorek 13:00-15:00

dr n. zdr. Mateusz Pytlak: środa 09:00 -  11:00

mgr Agnieszka Turoń: piątek 12:30 - 14:30

mgr Żaneta Ciosek: poniedziałek 18:00 -20:00

Konsultacje odbywają się na ul. Broniewskiego 14 Szczecin, pok. 21

Sylabusy 2016 / 2017

Regulaminy

Powrót
do góry