Menu boczne

Treść strony

Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu

Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu (Samodzielna Pracownia Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej)

ul. Żołnierska 48, III p.     (pok. 305)

Kierownik Pracowni:

dr hab. n. med. Łukasz Kołodziej

tel: 91 48 00 952

e-mail:

Sekretariat:

mgr Magdalena Gołdyn

tel: 91 48 00 961

e-mail: spfob@pum.edu.pl

Pracownicy dydaktyczni:

  • dr n. zdr. Magdalena Gębska - tel. 91 48 00 954
  • dr n. zdr. Katarzyna Weber-Nowakowska - tel. 91 48 00 954
  • dr n. med. Ewelina Żyżniewska-Banaszak- tel. 91 48 00 954
  • mgr Paweł Cichocki - tel. 91 48 00 954
  • mgr Aleksandra Jaruszewska - tel. 91 48 00 954
  • mgr Zofia Kręcicka - tel. 91 48 00 954

Działalność naukowo-badawcza SPFiOB

Sylabusy na rok akademicki 2017/2018

Konsultacje w roku akademickim 2017/2018- semestr zimowy

Studenckie Koło Naukowe

Regulamin SPFiOB

Powrót
do góry