2. i 3. miejsce dla PUM w wiosennej edycji LDEK

16.02.2022 Ogłoszenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie uplasował się w ścisłej czołówce oceny wyników Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w wiosennej sesji 2022 r., zajmując w dwóch kategoriach miejsce na podium.

Drugie miejsce dla PUM zawdzięczamy siedemnastu lekarzom dentystom, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach. Uzyskali oni średnią 166,29 punktów. Średnia krajowa dla 365 lekarzy w tej kategorii wyniosła 158,46 punktów. Maksymalny wynik lekarza z PUM to 180 punktów i był tylko o 7 punktów niższy od krajowego maksimum.

Trzecie miejsce dla uczelni wypracowało 106 lekarzy dentystów z PUM, którzy przystępowali do egzaminu pierwszy raz. Łącznie było to 816 osób. Absolwenci PUM osiągnęli średnią 162,42 punktów wobec średniej krajowej 157,25 oraz osiągnięto maksimum 181 punktów – tylko o 3 punkty niższe od poziomu krajowego w tej kategorii.

Takie wysokie notowania zdawalności Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego wśród absolwentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odnotowujemy od kilku sesji. Gratulujemy ich Państwu i życzymy sukcesów w wykonywaniu zawodu lekarza dentysty.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886