Związki zawodowe


Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "SOLIDARNOŚĆ"


OGŁOSZENIE WYBORCZE 

W dniu 01.03.2023 zakładowe zebranie delegatów dokonało wyborów władz organizacji zakładowej NSZZ solidarność pum w szczecinie oraz delegatów na zjazdy regionalne i branżowe i krajowe na kadencję 2023-2028 

Skład komisji zakładowej: 

Przewodnicząca:

 • Joanna Kruk 

Z-ca przewodniczącej:

 • Anna Mucha 
 • Anna Rogowska Kawka 

Sekretarz:

 • Dorota Czarnecka 

Skarbnik:

 • Małgorzata Nabi 

Członkowie:

 • Agnieszka Tupikowska 
 • Joanna Woźniak Musiej 
 • Zbigniew Żuk 

Skład komisji rewizyjnej: 

Przewodnicząca:

 • Agnieszka Polak 

Członkowie:

 • Joanna Rogowska 
 • Mohammed Nabi 
 • Iwona Żuk 

 


OGŁOSZENIE WYBORCZE

W SPRAWIE: WYBORÓW WŁADZ ZWIĄZKU OZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ PUM W SZCZECINIE

Zgodnie z Uchwałą KZ NSZZ Solidarność PUM w Szczecinie przypominamy, że zakładowe zebranie delegatów odbędzie się 01.03.2023 roku o godzinie 14.00 w Sali 109 ul. Rybacka 1.

 

Lista zgłoszonych kandydatów do władz związku:

 

Na funkcje przewodniczącego komisji zakładowej

1. Joanna Kruk

Na funkcje członka komisji zakładowej

1.Czarnecka Dorota

2.Mucha Anna

3.Nabi Małgorzata

4.Tupikowska Agnieszka

5.Rogowska-Kawka Anna

6.Woźniak Musiej Joanna

7. Żuk Zbigniew

Na funkcje członka komisji rewizyjnej:

1.Nabi Mohammed

2.Polak Agnieszka

3.Rogowska Joanna

4.Żuk Iwona

 

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą NSZZ Solidarność, zgłoszenia będzie można jeszcze dokonywać na Zakładowym Zebraniu Delegatów.

Prosimy kandydatów o wypełnienie Ankiet Osobowych i dostarczenie do Komisji Wyborczej przed posiedzeniem w dniu 01.03.23


OGŁOSZENIE WYBORCZE w sprawie wyborów władz związku OZ NSZZ Solidarność PUM w Szczecinie:

Zgodnie z Uchwałą KZ NSZZ Solidarność PUM w Szczecinie informujemy, że Zakładowe Zebranie Delegatów odbędzie się 1.03.2023 roku o godzinie 14.00 w Rektoracie w Sali 109, ul. Rybacka 1.


OGŁOSZENIE WYBORCZE w sprawie wyników wyborów delegatów na zakładowe zebranie wyborcze:

Zgodnie z Uchwałą KZ NSZZ Solidarność PUM w Szczecinie informujemy, że wybory delegatów, odbyły się w dniach 8-9.02.2023 r. w trzech okręgach wyborczych. Ogólna frekwencja wyborcza wyniosła 63%. W wyborach w poszczególnych okręgach wzięło udział: 59% uprawnionych w okręgu nr 1, 68% uprawnionych w okręgu nr 2, 63% uprawnionych w okręgu nr 3. Delegatami na Zakładowe Zebranie Wyborcze zostali (kolejność wg liczby otrzymanych głosów w poszczególnych okręgach):

Okręg wyborczy nr 1

1.        Nabi Mohammad

2.        Kruk Joanna 

3.        Pacanowska Magdalena

4.        Żuk Iwona

5.        Żuk Zbigniew

6.        Kulaszewska Dagmara

7.        Włodarska Joanna

Okręg wyborczy nr 2

1.        Szarpak Jacek

2.        Peglau Robert 

3.        Kaliński Bartłomiej 

4.        Tupikowska Agnieszka 

5.        Zwierzchlewska Dorota 

6.        Ruchlewicz Jerzy

7.        Zwierzchlewski Bogdan 

Okręg wyborczy nr 3

1.        Nabi Małgorzata

2.        Barska Wioletta 

3.        Ruchlewicz Alicja

4.        Czarnecka Dorota

5.        Polak Agnieszka

6.        Burnat Anna

7.        Rogowska-Kawka Anna 

8.        Czajkowska Jolanta

 

Serdecznie wybranym osobom gratulujemy!

Dziękujemy za udział w wyborach członkom związku!


Kontakt:

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" PUM w Szczecinie

Przewodnicząca: Kruk Joanna nr tel. +48 691 021 102

Skarbnik: Nabi Małgorzata nr tel. +48 604 483 294

Tel. +48 91 48 00 761

E-mail: solidarn@pum.edu.pl

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin


NIP: 8512010017

nr konta Bank Santander  27 1090 1492 0000 0001 1412 5037


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886