WFBMiML


Drodzy studenci, w tym miejscu znajdziecie informacje z jednostek Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM (WFBMiML).

Każda z katedr, klinik, zakładów czy samodzielnych pracowni prezentuje swoje dane kontaktowe, kierownictwo i skład zespołu dydaktycznego, a także potrzebne Wam w nauce regulaminy i sylabusy.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886