Baner informacji z jednostek

Samodzielna Pracownia Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej


Siedziba jednostki:

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 3, Plac Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 71-244 Szczecin


Sekretariat:

Agnieszka Sobska, tel. +48 91 815 10 06, e-mail: farmkin@pum.edu.pl, pok. 1.08, I piętro


Kierownictwo:

  • dr hab. n. farm. Maria Dąbkowska

Kadra dydaktyczna:


Działalność dydaktyczna:

SEMESTR ZIMOWY / WINTER SEMESTER

Przedmiot / Course Plik
Farmakokinetyka, Farmacja, IV rok

Regulamin

Sylabus

Synteza i technologia środków leczniczych, Farmacja, IV rok Regulamin
Medical Chemistry, Medicine/Asklepios, I year of studies  

SEMESTR LETNI

Przedmiot Plik
Biofarmacja, Farmacja, IV rok

Regulamin

Sylabus

Nośniki koloidalne w zastosowaniach biomedycznych – otrzymywanie, charakterystyka, zastosowanie w transporcie leków/diagnostyce,
Biotechnologia, I rok mgr

 

Regulamin

Sylabus

 

Działalność naukowa:

 

 

Studenckie Koło Naukowe:

Lp

Imię

Nazwisko

Wydział

Rok

E-mail

1.

Bogusław

Kowalski

WFBMiML

4

boguslaw.kowalski16@gmail.com

2.

Wiktoria

Donerowicz

WFBMiML

4

wiktoria.donerowicz@gmail.com

3.

Julia

Mierzejewska

WFBMiML

4

j.mierzejewska225@gmail.com

4.

Alicja

Szatanik

WFBMiML

5

alicyjka10@gmail.com

5.

Alicja

Kosiorowska

WMiS

3

alicjakosiorowska@gmail.com

6.

Jakub

Pawłowski

WMiS

3

pawlowski.jakub@icloud.com

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886