Baner informacji z jednostek

Samodzielna Pracownia Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej


Siedziba jednostki:

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 3, Plac Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 71-244 Szczecin


Sekretariat:

Agnieszka Sobska, tel. +48 91 815 10 06, e-mail: farmkin@pum.edu.pl, pok. 1.08, I piętro


Kierownictwo:

  • dr hab. n. farm. Maria Dąbkowska

Kadra dydaktyczna:


Działalność dydaktyczna:

SEMESTR ZIMOWY / WINTER SEMESTER

Przedmiot / Course Plik
Farmakokinetyka 
Farmacja, IV rok

Regulamin

Sylabus

Synteza i technologia środków leczniczych 
Farmacja, IV rok

Regulamin

Sylabus

Harmonogram zajęć

Medical Chemistry 
Medicine/Asklepios, I year 

 

Syllabus Medicine

Timetable Medicine 2023 - 2024

Didactic Regulations - Medicine/Asklepios

SEMESTR LETNI

Przedmiot Plik
Biofarmacja 
Farmacja, IV rok

Regulamin

Sylabus

Nośniki koloidalne w zastosowaniach biomedycznych – otrzymywanie, charakterystyka, zastosowanie w transporcie leków/diagnostyce,
Biotechnologia, I rok mgr

 

Regulamin

Sylabus

Synteza i technologia środków leczniczych 
Farmacja, IV rok

Sylabus

Regulamin

Harmonogram zajęć

Działalność naukowa:

Staże studenckie i praktyki

9 grudnia 2023 roku w Samodzielnej Pracowni Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej zorganizowano warsztaty z zakresu prowadzenia hodowli komórkowych, w ramach
XX Ogólnopolskiej Debaty Studentów Analityki Medycznej.

Warsztaty zgromadziły studentów z kierunku „Analityka Medyczna” z różnych miast Polski, umożliwiając im zdobycie praktycznych umiejętności w obszarze hodowli in vitro.

Celem wydarzenia było dostarczenie uczestnikom wiedzy praktycznej, pozwalającej na skuteczne zarządzanie hodowlą komórkową, a także zrozumienie kluczowych technik i wyzwań z nią związanych.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi typami komórek, poznać zasady ich hodowli oraz zdobyć umiejętności niezbędne do utrzymania stabilnej linii komórkowej. Omówione zostały kluczowe kroki, takie jak rozsiewanie komórek, utrzymanie optymalnych warunków hodowlanych, oraz metody monitorowania wzrostu.

W trakcie praktycznych zajęć uczestnicy mieli możliwość pracy pod komorą laminarną w aseptycznych warunkach, dokonywania procedur związanych z utrzymywaniem linii komórkowej oraz przeprowadzania podstawowych analiz mikroskopowych, takich jak liczenie komórek w komorach oraz ocena ich morfologii. Studenci zostali poinstruowani jak przeprowadzić pasaż komórkowy i mieli okazję wykonać go samodzielnie. Część warsztatów została również poświęcona mikroskopii fluorescencyjnej. Dzięki temu uczestnicy zdobyli wiedzę odnośnie nowoczesnych technik wybarwiania struktur komórkowych za pomocą fluorochromów oraz mieli okazję zapoznać się z obrazowaniem fluorescencyjnym.

Warsztaty skupiły się nie tylko na technicznych aspektach prowadzenia hodowli komórkowej, ale również miały aspekt dydaktyczny, przekazując wiedzę wynikającą z wieloletniego doświadczenia
w pracy z komórkami. Uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności, które są kluczowe dla analityków medycznych i naukowców pracujących w dziedzinie biologii komórkowej.


Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji

W dniach 17-31.07.2023r. Samodzielna Pracownia Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej miała przyjemność gościć cztery studentki farmacji z wymiany zagranicznej w ramach praktyk organizowanych przez SEP (Student Exchange Program).

W czasie dwutygodniowych praktyk, studentki miały okazję wziąć udział w procesie samodzielnego tworzenia białkowych systemów dostarczania leków, a następnie przeprowadzenia wstępnych badań ich jakości i specyfiki działania. Uczestniczki miały okazję zapoznać się z wieloma nowymi technikami, które są wykorzystywane w pracowni na co dzień. Po wysyntetyzowaniu funkcjonalnych nośników leków, przeprowadzono analizę wydajności procesu syntezy oraz uwalniania leku za pomocą metody HPLC (high-performance liquid chromatography). Zaprezentowano także technikę oznaczania siły wiązania białek za pomocą aparatu Monolith System. Podczas praktyk studentki również miały okazję zapoznać się z różnymi typami komórek, poznać zasady ich hodowli oraz przetestować cytotoksyczność otrzymanych nanocząstek. Na zakończenie uczestniczki miały możliwość wykonania leków recepturowych, które sporządzane są w polskich aptekach.

Studentki z wymiany zagranicznej nauczyły się nowych, przydatnych umiejętności oraz miały szansę poznać odmienną gałąź farmacji i inne perspektywy rozwoju po ukończonym kierunku studiów.

      

 

Studenckie Koło Naukowe Biofarmacji i Nanomedycyny "NanoKom":

Lp

Imię

Nazwisko

Wydział

Rok

E-mail

1.

Bogusław

Kowalski

WFBMiML

5

boguslaw.kowalski16@gmail.com

2.

Marcin

Klag

WFBMiML

4

wiktoria.donerowicz@gmail.com

3.

Julia

Mierzejewska

WFBMiML

5

j.mierzejewska225@gmail.com

4.

Alicja

Szatanik

WFBMiML

6

alicyjka10@gmail.com

5.

Alicja

Kosiorowska

WMiS

4

alicjakosiorowska@gmail.com

6.

Jakub

Pawłowski

WMiS

4

pawlowski.jakub@icloud.com

   7.

Aleksandra

Kaczyńska

WFBMiML

1

aleksandra.kaczynska1@op.pl


Główne założenia działalności SKN: Prowadzenie interdyscyplinarnych badań z zakresu Biofarmacji, mających na celu opracowywanie nowych nanotechnologicznych systemów dostarczania i stabilizacji leków, w tym również biofarmaceutyków takich jak białka o potencjale terapeutycznym: projektowanie i wytwarzanie biodegradowalnych nanocząstek, badanie stabilności leków w kandydacie na produkt leczniczy (układzie nanocząstek), określanie profili uwalniania leku/białek z biodegradowalnych systemów dostarczania, określanie szybkości rozpuszczania/uwalniania leku w miejscu wchłaniania, badanie działania kandydatów na produkty lecznicze in vitro.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886