Centrum Transferu Technologii


Centrum Transferu Technologii (CTT PUM) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, działającą na  podstawie art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
CTT PUM zostało utworzone Zarządzeniem Rektora (87/2013) z dnia 25.09.2013 i funkcjonuje od 01.10.2013 r.

Misją CTT PUM jest pobudzenie społeczności akademickiej i przedsiębiorców do wzajemnej współpracy i prz­edsiębiorczości, promocja potencjału intelektualnego Uniwersytetu, a także zapewnienie korzystnych warunków do transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu, w zakresie nauk o życiu, w szczególności w zakresie medycyny, biologii medycznej, biotechnologii, stomatologii,  nauk o zdrowiu, farmakoekonomiki, ekologii.


bg

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie archiwum:

old.pum.edu.pl

Aktualnie modyfikujemy treści wszystkich sekcji. Zanim przeredagujemy je na nowo, zapraszamy do ich poprzedniej prezentacji.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886