Centrum Transferu Technologii


Logotypy Dofinansowania z Funduszy Europejskich

Wyniki konkurs na badacza w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0

W dniu 17.01.2023 r. Komisja Konkursowa oceniła wszystkie wnioski, które wpłynęły w ramach konkursu na badacza do projektu pn. "Inkubator Innowacyjności 4.0". Ze względu na równą liczbę punktów przyznaną 2 uczestników, Komisja Konkursowa postanowiła zawrzeć umowy z 5 wolontariuszami:

p. Wiktoria Szyller

p. Emilia Poborczyk,

p. Marek Rogowski,

p. Julia Federowicz,

p. Magdalena Knapińska.

Serdecznie gratulujemy!

 

Szczecin, dn. 17.01.2023 r.


Logotypy Dofinansowania z Funduszy Europejskich

Mamy przyjemność poinformować, iż Rada Inwestycyjna

podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 6 projektom złożonym w ramach czwartego konkursu na przyznanie Minigrantu w projekcie pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Uchwałą Rady Inwestycyjnej dofinansowanie otrzymują następujące projekty:

1. Transfer metody analizy metylacji DNA służącej epigenetycznej estymacji wieku z technologii sekwencjonowania DNA typu Illumina do technologii sekwencjonowania typu Ion Torrent"– pod kierownictwem dr hab. Eweliny Pośpiech

2. Aplikacja do terapii lęku społecznego w rzeczywistości wirtualnej"
–pod kierownictwem dr Ernesta Tyburskiego

3. Opracowanie i wdrożenie testu molekularnego do diagnostyki predyspozycji wystąpienia przecieków typu II jako powikłania po wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaka aorty brzusznej (EVAR)”– pod kierownictwem dr Dagmary Lisman

4. Opracowanie algorytmu rokowniczego dla oceny ryzyka rozwoju raka dróg żółciowych u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych" – pod kierownictwem dr hab. n. med.  Ewy Wunsch

5. Opracowanie bioaktywnego preparatu wspomagającego proces czyszczenia
i dezynfekcji w okrętowych instalacjach ścieków sanitarnych oraz ograniczającego ich korozję
 – pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Leszka Chybowskiego

6. System „NB – Nefroball” – inteligentny asystent wspomagający wykonywanie ćwiczeń przetoki tętniczo-żylnej pacjenta zakwalifikowanego do leczenia hemodializami”– pod kierownictwem dr n. zdr. Agnieszki Turoń-Skrzypińskiej

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu!

Wkrótce opiekunowie poszczególnych Minigrantów skontaktują się z Kierownikami Projektów, które otrzymały dofinansowanie, w celu podpisania umowy o realizacje Minigrantów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za złożenie wniosków.

Szczecin, dn. 28.10.2022 r.


Logotypy Dofinansowania z Funduszy Europejskich

Organizatorzy Konkursu - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka celowa Politechniki Morskiej) ogłaszają IV konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach projektu pn. "Inkubator Innowacyjności 4.0"

 • Termin naboru:  do 11.10.2022 r. do godziny 10:00.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Inkubatora Innowacyjności 4.0 - 4 konkurs
 2. Załącznik 1 - Wniosek konkursowy
 3. Załącznik 2a - Budżet Minigrantu
 4. Załącznik 2b Harmonogram prac przedwdrożeniowych w rozbiciu na zadania
 5. Załącznik 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu
 6. Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące udziałów w Projekcie
 7. Załącznik 5 - Klasyfikacja gotowosci technologii

Załączniki po przyznaniu Minigrantu:

 1. Załącznik nr 6 – Wzór umowy o przyznanie Minigrantu
 2. Załącznik 7a - Raport częściowy z realizacji prac przedwdrożeniowych w rozbiciu na zadania
 3. Załącznik 7b - Raport końcowy z realizacji prac przedwdrożeniowych

Zapraszamy do zadawania pytań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie od 7.30 do 15.30 przy ul. Piotra Skargi 15, pok. 8 (parter) lub pod numerem telefonu 91 48 00 870.

 

nabór wniosków

Szczecin, dn. 26.09.2022 r.


 

Centrum Transferu Technologii (CTT PUM) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, działającą na  podstawie art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
CTT PUM zostało utworzone Zarządzeniem Rektora (87/2013) z dnia 25.09.2013 i funkcjonuje od 01.10.2013 r.

Misją CTT PUM jest pobudzenie społeczności akademickiej i przedsiębiorców do wzajemnej współpracy i prz­edsiębiorczości, promocja potencjału intelektualnego Uniwersytetu, a także zapewnienie korzystnych warunków do transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu, w zakresie nauk o życiu, w szczególności w zakresie medycyny, biologii medycznej, biotechnologii, stomatologii,  nauk o zdrowiu, farmakoekonomiki, ekologii.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886