Wydział Nauk o Zdrowiu


Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – jeden z trzech wydziałów PUM w Szczecinie
71-210 Szczecin ul. Żołnierskiej 48

tel.  91 48 00 950
fax. 91 48 00 947
wydznz@pum.edu.pl


 


WŁADZE WYDZIAŁU

Dziekan WNoZ

prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz

Sprawy wymagające kontaktu z Dziekanem WNoZ proszę umawiać telefonicznie pod nr tel. 91 48 00 950 lub e-mailowo, adresy:
wydznz@pum.edu.pl lub joanna.wlodarska@pum.edu.pl

Prodziekani WNoZ

prof. dr hab. Elżbieta Grochans
tel. 91 48 00 944
prof. dr hab. Anna Jurczak
tel. 91 48 00 944
prof. dr hab. Karolina Skonieczna-Żydecka
tel. 91 48 00 944
 • wtorek 1100 – 1300
 • czwartek 1100 – 1300
 • poniedziałek 1100 – 1300
 • środa 1100 – 1300
 • piątek 900 – 1330
 • pielęgniarstwo ST I° i II°
 • położnictwo ST I° i II°
 • pielęgniarstwo NST I° i II°
 • ratownictwo medyczne
 • fizjoterapia ST JM
 • pielęgniarstwo NST I°
 • dietetyka ST I° i II°
 • kosmetologia ST I° i II°
 • psychologia zdrowia ST JM
 • logopedia kliniczna z terapią zajęciową ST I°

 

Sprawy studenckie wymagające kontaktu z Prodziekanem proszę kierować pod adres e-mail pracownika obsługującego wybrany kierunek studiów lub kontaktować się telefonicznie z Prodziekanem w godzinach dyżuru (dyżury powyżej). Spotkania z Prodziekanem proszę umawiać telefonicznie lub e-mailowo u pracownika obsługującego wybrany kierunek studiów.


bg

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie archiwum:

old.pum.edu.pl

Aktualnie modyfikujemy treści wszystkich sekcji. Zanim przeredagujemy je na nowo, zapraszamy do ich poprzedniej prezentacji.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886