Wydział Nauk o Zdrowiu


Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – jeden z trzech wydziałów PUM w Szczecinie
71-210 Szczecin ul. Żołnierskiej 48

tel.  91 48 00 950
fax. 91 48 00 947
wydznz@pum.edu.pl


ZAPRASZAMY PO ODBIÓR DYPLOMÓW:

 • 15.07.2022 r. – Pielęgniarstwo I° i Położnictwo I° w godz. 1100–1400
 • od 18.07.2022 r. w godz. 1100–1330 - studia I° D i RM (I termin)
 • od 18.07.2022 r. w godz. 1100–1330 – studia II° ST i NST, JM – obrony 13.06.–01.07.2022 r.
 • od 29.07.2022 r. w godz. 1100–1330
  – Kosmetologia I°
  – studia II° – dyplomy w j. obcym – obrony 13–26.06.2022 r.
  – studia II° ST i NST, JM – obrony 4–6.07.2022 r.

 

UWAGA!!! przypominamy o konieczności wypełnienia ankiety w WD „dla studentów kończących” (bez wypełnionej ankiety nie ma możliwości odbioru dyplomu)


WŁADZE WYDZIAŁU

 

Dziekan WNoZ

prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz

Sprawy wymagające kontaktu z Dziekanem WNoZ proszę umawiać telefonicznie pod nr tel. 91 48 00 950 lub e-mailowo, adresy:
wydznz@pum.edu.pl lub joanna.wlodarska@pum.edu.pl

Prodziekani WNoZ

prof. dr hab. n. zdr. Elżbieta Grochans
tel. 91 48 00 944
prof. dr hab. n. zdr. Anna Jurczak
tel. 91 48 00 944
dr hab. n. zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka
tel. 91 48 00 944
 • wtorek 1100 – 1300
 • czwartek 1100 – 1300
 • poniedziałek 1100 – 1300
 • środa 1100 – 1300
 • piątek 900 – 1330
 • pielęgniarstwo ST I° i II°
 • położnictwo ST I° i II°
 • pielęgniarstwo NST  I° i II°
 • ratownictwo medyczne
 • fizjoterapia JM ST i NST II°
 • pielęgniarstwo NST  I°
 • dietetyka ST I° i II°
 • kosmetologia ST I° i II°
 • psychologia zdrowia JM

 

Sprawy studenckie wymagające kontaktu z Prodziekanem proszę kierować pod adres e-mail pracownika obsługującego wybrany kierunek studiów lub kontaktować się telefonicznie z Prodziekanem w godzinach dyżuru (dyżury powyżej). Spotkania z Prodziekanem proszę umawiać telefonicznie lub e-mailowo u pracownika obsługującego wybrany kierunek studiów.


bg

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie archiwum:

old.pum.edu.pl

Aktualnie modyfikujemy treści wszystkich sekcji. Zanim przeredagujemy je na nowo, zapraszamy do ich poprzedniej prezentacji.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886