Rada Naukowa, Rada Dydaktyczna, Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia


Rok akademicki 2022/2023


Sklad Rady

Terminy posiedzeń

Skład Komisji Programowej

Przepisy

Kontakt: dr n. med. Agnieszka Popadowska, tel. 91 48 00 992, e-mail: agnieszka.popadowska@pum.edu.pl

Skład Zespołu

Sprawozdania

Monitoring losów absolwentów

Przepisy

Kontakt: dr n. med. Agnieszka Popadowska, tel. 91 48 00 992, e-mail: agnieszka.popadowska@pum.edu.pl

Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886