Rada Naukowa, Rada Dydaktyczna, Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia


Rok akademicki 2023/2024


Rozwiń treść

Sklad Rady

Terminy posiedzeń – najbliższe posiedzenie Rady Dydaktycznej –

Skład Komisji Programowej

Kontakt: dr n. med. Agnieszka Popadowska, tel. 91 48 00 992, e-mail: agnieszka.popadowska@pum.edu.pl

Zespół ds. Hospitacji WNoZ

Plan hospitacji - semestr zimowy 2023/2024

numer zarządzenia  
Zarządzenie Nr 136/2023 w sprawie procedur oceny i doskonalenia jakości kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
Uchwała 71/2023 w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Zarządzenie 83/2022 w sprawie  określenia wzoru sprawozdania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia zał. wzór sprawozdanie - Word
Zarządzenie 32/2022 w sprawie wprowadzenia "Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych"
Zarządzenie 168/2021 w sprawie określenia wzoru protokołu hospitacji zajęć dydaktycznych wszystkich kierunków i poziomów studiów
protokół hospitacji (załącznik do zarządzenia 168/2021)
uzupełnienie protokołu hospitacji (załącznik do zarządzenia 168/2021)
Zarządzenie 48/2021 w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi, wykorzystywaniu seksualnemu i dyskryminacji studentów i doktorantów w PUM (załącznik)
Zarządzenie 52/2017 w sprawie wprowadzenia wzoru regulaminu wewnętrznego jednostki naukowo-dydaktycznej (załącznik w j. polskim / załącznik w j. angielskim)
Uchwała 144/2014 w sprawie Polityki Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886