Uniwersytecka Wytwórnia Farmaceutyczna


Kierownik jednostki:

dr n. med. Piotr Kulig 

Zespół:
dr n. med. Aleksandra Wcisłek,  Główny Specjalista ds. Zapewnienia Jakości

mgr inż. Monika Michaliszyn - Główny Specjalista ds. Kontroli Jakości 

mgr Patrycja Stodolak - biotechnolog, Pracownik Produkcji

mgr Paulina Bihuniak - biotechnolog, Pracownik Produkcji 

Wydział w strukturze PUM:
Pozawydziałowe jednostka organizacyjna

Opis działalności jednostki:

Uniwersytecka Wytwórnia Farmaceutyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest pozawydziałową jednostką uczelni. Jest wyposażona w najnowocześniejszą aparaturę wytwarzającą produkty lecznicze do terapii zaawansowanej ATMP w ramach planowanych badań klinicznych.

Funkcjonowanie Wytwórni oparte jest na normach ISO 14 644 i wymogach Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP. W pomieszczeniach jednostki kontrolowane są parametry środowiska jak: czystość mikrobiologiczna, czystość pyłowa, temperatura i wilgotność, m.in. znajdują się tam pomieszczenia czyste "cleanroom" o klasach czystości D/B, do których wchodzi się przez specjalne śluzy osobowe i materiałowe o klasach czystości D/C/B/.

Adres jednostki:

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 3 PUM, pl. Polskiego Czerwonego Krzyża 1

Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 815 10 27
E-mail: uwfpum@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886