bg
Old

Uczelnia

Baza wiedzy o Uniwersytecie, władzach Uczelni, pracownikach i interesujących ich kwestiach, strukturze organizacyjnej, Bibliotece Głównej i Wydawnictwie Pomeranian Journal of Life Sciences.

bg
Old

Dydaktyka i leczenie

Kliniki, katedry, zakłady i pracownie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 i Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, Centrym Symulacji Medycznej oraz Centrum Egzaminów Testowych.

bg
Old

Projekty i współpraca

Informacje o projektach inwestycyjnych, dydaktycznych i międzynarodowych; Centrum Transferu Technologii.

bg
Old

Badania i nauka

Portfolio Uczelni, Centrum Wsparcia Badań Klinicznych i Komisja Bioetyczna.

bg
Old

Społecznie

Projekty społeczne realizowane przez Uczelnię, min. Dziecięcy Uniwersytet Medyczny PUM, Młodzieżowa Akademia Medyczna PUM, Medyczny Uniwersytet Seniora przy PUM, MOSTUM.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886