Towarzystwo Doskonalenia Umiejętności Praktycznych Studentów i Doktorantów


TDUPSiD PUM jest organizacją uczelnianą, której głównym zadaniem jest organizowanie warsztatów i konferencji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, poszerzających wiedzę i umiejętności praktyczne studentów i doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Działalność organizacji koncentruje się na strukturach uczelni oraz wykracza poza nią. Towarzystwo wspiera bowiem studentów PUM we współpracy z innymi organizacjami studenckimi i doktorantów, a także pomaga absolwentom w aktywnym wchodzeniu na rynek pracy.

Zapraszamy do kontaktów i zgłaszania nam ważnych w zawodach medycznych aspektów, którymi możemy się w Państwa imieniu zająć. Niech naszym wspólnym celem będzie integracja środowiska akademickiego oraz dbałość o jakość szkoleń i poszerzanie zakresu praktycznych umiejętności wśród studentów PUM.

Zarządu TDUPSiD PUM:

  • Jakub Lamorski – Przewodniczący  
  • Julia Łubniewska – Zastępca Przewodniczącego
  • Jakub Senko – Sekretarz
  • Ewelina Szuba – Skarbnik
  • Kinga Drwal – Członek Zarządu
  • Weronika Otocka – Członek Zarządu
  • Mateusz Kozłowski – Członek Zarządu
  • Jakub Pawlik – Członek Zarządu

 

Kontakt: tdupsid@pum.edu.pl

Obserwujcie nas na Facebook-u i Instagramie.


 

Do pobrania:

Regulamin Towarzystwa Doskonalenia Umiejętności Praktycznych Studentów i Doktorantów PUM

Klauzula informacyjna - deklaracja członkowska

Klauzula informacyjna - zgoda na publikację imienia i nazwiska

Klauzula informacyjna - zgoda na publikację wizerunku


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886