Komisja ds. mobbingu


Procedura przeciwdziałania mobbingowi, wykorzystywaniu seksualnemu i dyskryminacji studentów i doktorantów


Zarządzenie Rektora Nr 48/2021 wprowadzające ww. procedurę

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 48/2021

Zarządzenie Rektora Nr 39/2023 w sprawie powołania Koordynatora ds. Przeciwdziałania Mobbingowi, Wykorzystywaniu Seksualnemu i Dyskryminacji studentów i doktorantów oraz powołania jego zastępcy.


Wnioski prosimy kierować do koordynatora ds. mobbingu na adres e-mail: agnieszka.turon.skrzypinska@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886