Socjalnie


Dział Spraw Socjalnych Pracowników

ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
(wejście od ul. Podgórnej)

e-mail: dssp@pum.edu.pl

Samodzielny referent
Joanna Zielaskowska-Kowalczyk
tel. 91 48 00 745

Samodzielny referent
mgr Wiesława Landowska
tel. 91 48 00 746

Godziny pracy:
7.30 - 15.30

N-r konta:  35 1090 1492 0000 0001 0062 1329  (dla wpłat na pożyczki mieszkaniowe, bilety - imprezy kulturalno-oświatowe)

Nr konta:  06 1090 1492 0000 0001 0053 7752  Santander Bank Polska S.A. tylko do wpłat za pobyty w Ośrodkach Wczasowych PUM (w tym zadatki) 

Zadatek należy wpłacić w ciagu trzech dni po dokonaniu rezerwacji, a pozostałą część najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem pobytu.

Osoby, które chcą otrzymać  fakturę za pobyty w ośrodku wczasowym PUM, proszone są  przed dokonaniem wpłaty, o informację na maila kwestura@pum.edu.pl w celu podania danych do faktury.


Z UWAGI NA PROWADZONE PRACE REMONTOWE TYMCZASOWE WEJŚCIE DO DZIAŁU SPRAW SOCJALNYCH PRACOWNIKÓW OD STRONY PARKINGU PRZY UL. PODGÓRNEJ

 PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE WNIOSKI ORAZ WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ DO DZIAŁU SPRAW SOCJALNYCH PRACOWNIKÓW PROSIMY WRZUCAĆ DO URNY W PRZEDSIONKU WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO REKTORATU.

 


Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Wczasowy "Medyk" w Dziwnowie jest czynny przez cały rok - komunikat Kanclerza nr 8/2023 w tej sprawie: komunikat


Zapraszamy  do rezerwacji miejsc w ośrodku w  Dziwnowie

 Rezerwacji można  dokonywać  bezpośrednio w Ośrodkach pod nr telefonów:

Ośrodek Wczasowy  w Barlinku- tel - 795558653 lub DSSP

Ośrodek Wczasowy ,,Medyk" - tel- 91 3813120, 795558654 lub DSSP

Ceny oraz zasady pobytu w OW PUM są zawarte w Zarządzeniu Rektora nr 19/2024.

Serdecznie zapraszamy !!!!!!


Prawidłowo wypełnione wnioski do Działu Spraw Socjalnych Pracowników prosimy wrzucać do urny, która znajduje się w przedsionku głównego wejścia do Rektoratu.


Informujemy, że minimalne wynagrodzenie od 01.01.2024 r. wynosi - 4242,00 zł.


Ośrodki Wczasowe PUM
Informacje o imprezach kulturalnych
Dostępne dokumenty i formularze


PROGRAM rekreacyjno-sportowy MULTISPORT oferowany przez BENEFIT Systems- aktualna lista partnerów pod adresem www.benefitsystems.pl / strefa użytkownika. Zapisy do programu miedzy 5 a 15 dniem miesiąca na miesiąc następny.

UWAGA !!!  Decyzją Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Spółka Benefit Systems jest administratorem danych osobowych użytkowników kart sportowych. W związku z tym powinna uzyskać zgodę na przetwarzanie tych danych (nazwisko i imię osoby posiadajacej kartę oraz numer tej karty sportowej).  Osoba chcąca korzystać z karty MultiSport winna wypełnić odpowiedni formularz zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez firmę Benefitsystems i złożyć go w nieprzekraczalnym terminie do 15 - go dnia miesiąca na miesiąc następny w Dziale Spraw Socjalnych Pracowników PUM. Formularze do pobrania poniżej :

Formularz zgody pracownik

Formularz zgody - os.towarzysząca

Formularz zgody - dziecko do lat 15

Zamówienia bez wymaganej zgody na przetwarzanie danych nie będą realizowane.

Informacje o dodatkowych usługach dla posiadaczy karty Multisport dostępne są pod adresem www.kartamultisport.pl .


Program rekreacyjno-sportowy MEDICOVER SPORT

Oferujemy Państwu możliwość korzystania z usług fitness firmy MEDICOVER SPORT. Zgłoszenia do systemu są przyjmowane w terminie od 07 - do 17 dnia miesiąca, na miesiąc następny. Oczywiście możliwe jest korzystanie tylko z 1 systemu dofinansowania do zajęć sportowo - rekreacyjnych. Informacje i zapisy kliknij tutaj ,

link do strony informacyjnej :  https://pakietyoksystem.pl/informacje

Strona Medicover Sport: https://medicoversport.pl/

Płatność za korzystanie z usług firmy MEDICOVER SPORT będzie odbywać się poprzez potrącenie z wynagrodzenia. W związku z tym, że zapisanie się do programu odbywa się bezpośrednio u organizatora programu, przystąpienie do niego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na potrącanie jego kosztów z poborów uczestników programu.


UWAGA !!!! Wszelka korespondencja kierowana do Działu musi znajdować się w zamkniętej kopercie (wymóg zgodny z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych)


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886