Socjalnie


Dział Spraw Socjalnych Pracowników

ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
(wejście od ul. Podgórnej)

e-mail: dssp@pum.edu.pl

Samodzielny referent
Joanna Zielaskowska
tel. 91 48 00 745

Samodzielny referent
mgr Wiesława Landowska
tel. 91 48 00 746

Godziny pracy:
7.30 - 15.30

N-r konta:  35 1090 1492 0000 0001 0062 1329  (dla wpłat na pożyczki mieszkaniowe, bilety - imprezy kulturalno-oświatowe)

Nr konta:  06 1090 1492 0000 0001 0053 7752  Santander Bank Polska S.A. tylko do wpłat za pobyty w Ośrodkach Wczasowych PUM (w tym zadatki) 

Zadatek należy wpłacić w ciagu trzech dni po dokonaniu rezerwacji a pozostałą część najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem pobytu.

Osoby, które chcą otrzymać  fakturę za pobyty w ośrodku wczasowym PUM, proszone są  przed dokonaniem wpłaty, o informację na maila kwestura@pum.edu.pl w celu podania danych do faktury.

 


Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Wczasowy "Medyk" w Dziwnowie jest czynny przez cały rok - komunikat Kanclerza nr 8/2023 w tej sprawie: komunikat


Zapraszamy  do rezerwacji miejsc w ośrodku w  Dziwnowie

 Rezerwacji można  dokonywać  bezpośrednio w Ośrodkach pod nr telefonów:

Ośrodek Wczasowy  w Barlinku- tel - 795558653 lub DSSP

Ośrodek Wczasowy ,,Medyk" - tel- 91 3813120, 795558654 lub DSSP

Ceny oraz zasady pobytu w OW PUM są zawarte w Zarządzeniu Rektora nr 42/2023.

Serdecznie zapraszamy !!!!!!


Prawidłowo wypełnione wnioski do Działu Spraw Socjalnych Pracowników prosimy wrzucać do urny, która znajduje się w przedsionku głównego wejścia do Rektoratu.


Informujemy, że minimalne wynagrodzenie od 01.01.2024 r. wynosi - 4242,00 zł.


Ośrodki Wczasowe PUM
Informacje o imprezach kulturalnych
Dostępne dokumenty i formularze


PROGRAM rekreacyjno-sportowy MULTISPORT oferowany przez BENEFIT Systems- aktualna lista partnerów pod adresem www.benefitsystems.pl / strefa użytkownika. Zapisy do programu miedzy 5 a 15 dniem miesiąca na miesiąc następny.

UWAGA !!!  Decyzją Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Spółka Benefit Systems jest administratorem danych osobowych użytkowników kart sportowych. W związku z tym powinna uzyskać zgodę na przetwarzanie tych danych (nazwisko i imię osoby posiadajacej kartę oraz numer tej karty sportowej).  Osoba chcąca korzystać z karty MultiSport winna wypełnić odpowiedni formularz zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez firmę Benefitsystems i złożyć go w nieprzekraczalnym terminie do 15 - go dnia miesiąca na miesiąc następny w Dziale Spraw Socjalnych Pracowników PUM. Formularze do pobrania poniżej :

Formularz zgody pracownik

Formularz zgody - os.towarzysząca

Formularz zgody - dziecko do lat 15

Zamówienia bez wymaganej zgody na przetwarzanie danych nie będą realizowane.

Informacje o dodatkowych usługach dla posiadaczy karty Multisport dostępne są pod adresem www.kartamultisport.pl .


Program rekreacyjno-sportowy MEDICOVER SPORT

Oferujemy Państwu możliwość korzystania z usług fitness firmy MEDICOVER SPORT. Zgłoszenia do systemu są przyjmowane w terminie od 07 - do 17 dnia miesiąca, na miesiąc następny. Oczywiście możliwe jest korzystanie tylko z 1 systemu dofinansowania do zajęć sportowo - rekreacyjnych. Informacje i zapisy kliknij tutaj ,

link do strony informacyjnej :  https://pakietyoksystem.pl/informacje

Strona Medicover Sport: https://medicoversport.pl/

Płatność za korzystanie z usług firmy MEDICOVER SPORT będzie odbywać się poprzez potrącenie z wynagrodzenia. W związku z tym, że zapisanie się do programu odbywa się bezpośrednio u organizatora programu, przystąpienie do niego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na potrącanie jego kosztów z poborów uczestników programu.


UWAGA !!!! Wszelka korespondencja kierowana do Działu musi znajdować się w zamkniętej kopercie (wymóg zgodny z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych)


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886