Socjalnie


Dział Spraw Socjalnych Pracowników

ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
(wejście od ul. Podgórnej)

e-mail: dssp@pum.edu.pl

Kierownik
mgr Małgorzata Salwa
tel. 91 48 00 746

Samodzielny referent
Joanna Zielaskowska
tel. 91 48 00 745

Godziny pracy:
7.30 - 15.30

N-r konta:  35 1090 1492 0000 0001 0062 1329  (dla wpłat na pożyczki mieszkaniowe, bilety - imprezy kulturalno-oświatowe)

Nr konta:  06 1090 1492 0000 0001 0053 7752  Santander Bank Polska S.A. tylko do wpłat za pobyty w Ośrodkach Wczasowych PUM (w tym zadatki) 

Zadatek należy wpłacić w ciagu trzech dni po dokonaniu rezerwacji a pozostałą część najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem pobytu.

Osoby, które chcą otrzymać  fakturę za pobyty w ośrodku wczasowym PUM, proszone są  przed dokonaniem wpłaty, o informację na maila kwestura@pum.edu.pl w celu podania danych do faktury.


Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Wczasowy "Medyk" w Dziwnowie jest czynny przez cały rok a Ośrodek Wczasowy w Barlinku funkcjonuje sezonowo od 29.04 do 15.10.2022- komunikat Kanclerza nr 3/2022 w tej sprawie: komunikat

Zapraszamy  do rezerwacji miejsc w ośrodku w Barlinku oraz w Dziwnowie na wrzesień i październik.

UWAGA! Wolny  domek w Barlinku od 23.08 do 02.09.2022

 Rezerwacji można  dokonywać  bezpośrednio w Ośrodkach pod nr telefonów:

Ośrodek Wczasowy  w Barlinku- tel - 795558653 lub DSSP

Ośrodek Wczasowy ,,Medyk" - tel- 91 3813120, 795558654 lub DSSP

Realizacja dokonanych rezerwacji  będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i związanych z nią obostrzeń.

Ceny oraz zasady pobytu w OW PUM są zawarte w Zarządzeniu Rektora nr 20/2022.

Serdecznie zapraszamy !!!!!!


UWAGA UCZESTNICY PROGRAMU BENEFIT SYSTEMS (MULTISPORT)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z inflacją nastąpiła zmiana cen w opłatach za karty MULTISPORT:

Rodzaj karty / Obecna cena / Nowa cena

 • Program Karty MultiSport Plus -Pracownik / 88,68 zł / 93,20 zł
 • Program Karty MultiSport Plus – Osoba Towarzysząca  / 156,51 zł  / 164,49 zł
 • Program Karty MultiSport Kids Aqua / 36,51 zł / 38,37 zł

Dofinansowanie z funduszu ZFŚS do kart dla pracowników pozostaje bez zmian.

Osoby, które chciałyby zrezygnować z kart prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy


UWAGA UCZESTNICY PROGRAMU MEDICOVER SPORT (OK SYSTEM)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z inflacją od kwietnia 2022 r. nastąpiła zmiana cen w opłatach za karty Medicover Sport (OK System):

Rodzaj Karnetu / Dla kogo / Cena obecna / Nowa cena

 • GO FIT 2x w tygodniu / Pracownik / 39,00 zł / 45,00 zł
 • FIT&MORE bez limitu / Pracownik / 89,00 zł / 103,00 zł
 • GO FIT bez limitu / Pracownik / 79,00 zł / 91,00 zł
 • GO FIT 3x w tygodniu / Os. towarzysząca / 129,00 zł / 149,00 zł

Dofinansowanie z funduszu ZFŚS do kart dla pracowników pozostaje bez zmian.


Prawidłowo wypełnione wnioski do Działu Spraw Socjalnych Pracowników prosimy wrzucać do urny, która znajduje się w przedsionku głównego wejścia do Rektoratu.


Informujemy, że minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wynosi - 3010 zł.


Ośrodki Wczasowe PUM
Informacje o imprezach kulturalnych
Dostępne dokumenty i formularze


PROGRAM rekreacyjno-sportowy MULTISPORT oferowany przez BENEFIT Systems- aktualna lista partnerów pod adresem www.benefitsystems.pl / strefa użytkownika. Zapisy do programu miedzy 5 a 15 dniem miesiąca na miesiąc następny.

UWAGA !!!  Decyzją Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Spółka Benefit Systems jest administratorem danych osobowych użytkowników kart sportowych. W związku z tym powinna uzyskać zgodę na przetwarzanie tych danych (nazwisko i imię osoby posiadajacej kartę oraz numer tej karty sportowej).  Osoba chcąca korzystać z karty MultiSport winna wypełnić odpowiedni formularz zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez firmę Benefitsystems i złożyć go w nieprzekraczalnym terminie do 15 - go dnia miesiąca na miesiąc następny w Dziale Spraw Socjalnych Pracowników PUM. Formularze do pobrania poniżej :

Formularz zgody pracownik

Formularz zgody - os.towarzysząca

Formularz zgody - dziecko do lat 15

Zamówienia bez wymaganej zgody na przetwarzanie danych nie będą realizowane.

Informacje o dodatkowych usługach dla posiadaczy karty Multisport dostępne są pod adresem www.kartamultisport.pl .


Program rekreacyjno-sportowy MEDICOVER SPORT

Oferujemy Państwu możliwość korzystania z usług fitness firmy MEDICOVER SPORT. Zgłoszenia do systemu są przyjmowane w terminie od 07 - do 17 dnia miesiąca, na miesiąc następny. Oczywiście możliwe jest korzystanie tylko z 1 systemu dofinansowania do zajęć sportowo - rekreacyjnych. Informacje i zapisy kliknij tutaj ,

link do strony informacyjnej :  https://pakietyoksystem.pl/informacje

Strona Medicover Sport: https://medicoversport.pl/

Płatność za korzystanie z usług firmy MEDICOVER SPORT będzie odbywać się poprzez potrącenie z wynagrodzenia. W związku z tym, że zapisanie się do programu odbywa się bezpośrednio u organizatora programu, przystąpienie do niego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na potrącanie jego kosztów z poborów uczestników programu.


UWAGA !!!! Wszelka korespondencja kierowana do Działu musi znajdować się w zamkniętej kopercie (wymóg zgodny z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych) .

 

Obowiązek informacyjny:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 jako Administrator danych informuje Panią/Pana, że:

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. 91 4800790 lub adresem email: iod@pum.edu.pl,
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych w celu przyznania i rozliczania świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
 3. podane dane będą przetwarzane w celach określonych w pkt 2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 pkt. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                      z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 4. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom wspomagającym realizacje pakietu socjalnego (m.in. biura podróży) oraz podmiotom świadczącym usługi dla Administratora, w szczególności informatyczne, marketingowe, prawne, windykacyjne, transportowe, kurierskie, pocztowe i  niszczenia dokumentów, banki i instytucje płatnicze.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat,
 6. konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów:
 • ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  (Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 163 z późn. zm.),
 • Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania,
 2. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bg

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie archiwum:

old.pum.edu.pl

Aktualnie modyfikujemy treści wszystkich sekcji. Zanim przeredagujemy je na nowo, zapraszamy do ich poprzedniej prezentacji.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886