Konkursy


PRELUDIUM BIS 4

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowe Centrum Nauki


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Preludium bis


Opiekun administracyjny konkursu:

Aleksandra Rezanowicz; Agnieszka Kropa-Szyszkowska

Początek naboru:

15/09/2022

Koniec naboru:

15/12/2022

OPUS-24

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowe Centrum Nauki


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24


Opiekun administracyjny konkursu:

Aleksandra Rezanowicz; Agnieszka Kropa-Szyszkowska

Początek naboru:

15/09/2022

Koniec naboru:

15/12/2022

SONATA-18

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowe Centrum Nauki


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata18


Opiekun administracyjny konkursu:

Aleksandra Rezanowicz; Agnieszka Kropa-Szyszkowska

Początek naboru:

15/09/2022

Koniec naboru:

15/12/2022

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886