Konkursy


Tytuł pierwszego konkursu

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Celem projektu jest wdrożenie narzędzia rozwoju programu rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie poprzez realizację realizacji oświadczeń.


Opiekun administracyjny konkursu:

Ewa Piekarczyk

Początek naboru:

01/07/2022

Koniec naboru:

31/07/2022

Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Celem projektu jest wdrożenie narzędzia rozwoju programu rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie poprzez realizację realizacji oświadczeń.


Opiekun administracyjny konkursu:

Ewa Piekarczyk

Początek naboru:

01/07/2022

Koniec naboru:

19/07/2022

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886