O PUM


Akademia Lekarska w Szczecinie powołana została do życia 20 marca 1948 roku i była trzecią uczelnią wyższą w Szczecinie. Wówczas uruchomiono tylko czwarty rok studiów, na który zgłosiło się 60 kandydatów - wielu późniejszych wybitnych naukowców i dydaktyków. W 1992 roku otrzymała nazwę: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, 21 sierpnia 2010 roku przekształciła się w Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Z perspektywy historycznej okres istnienia uczelni jest krótki  w porównaniu z wielowiekową tradycją innych ośrodków. Zważywszy jednak, że w Szczecinie nigdy nie było wyższych uczelni medycznych, a powstawanie Akademii odbywało się w warunkach skrajnego wyniszczenia wojną i zupełnego braku miejscowej kadry lekarskiej, naukowej  i dydaktycznej, mijające lata można uznać za wielkie dokonanie.  Organizatorami PAM byli profesorowie: Jakub Węgierko (pierwszy rektor), Tadeusz Chorążak, Artur Chwalibogowski, Tadeusz Markiewicz, Czesław Murczyński, Tadeusz Sokołowski, Witold Starkiewicz, Kazimierz Stojałowski, Józef Taniewski i January Zubrzycki. Wkrótce dołączali do nich kolejni: Izabela Cwojdzińska-Gądzikiewicz, Lech Działoszyński, Adam Krechowiecki, Wanda Murczyńska, Jan Słotwiński, Eugeniusz Miętkiewski, Edward Gorzkowski, Irena Semadeni, Bolesław Górnicki.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada 3 wydziały: Medycyny i Stomatologii, Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Oferuje 13 kierunków studiów. Prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe. Studenci z innych krajów uczą się medycyny i stomatologii w języku angielskim od 1996 roku. Od 2013 roku uczelnia realizuje Program Asklepios adresowany do studentów z Niemiec.

PUM od 2003 roku uczestniczy w programie  Erasmus+. Studenci  i pracownicy mogą wyjeżdżać do zagranicznych uczelni w Norwegii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Turcji, Słowenii i Litwy, z którymi uczelnia ma podpisane umowy. Udział w programie Erasmus+ pozwala na zdobycie nowych doświadczeń naukowych, pogłębienie znajomości języków obcych, poznanie kultury i zwyczajów  innych narodów.

W 2012 roku PUM wspólnie z IPN powołał Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmów, której celem jest identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Do tej pory zebrano materiał porównawczy od 1800 krewnych ofiar, zabezpieczono materiał od 1200 ekshumowanych ofiar. Zakończono badania DNA przeszło 250 ofiar a ich profile genetyczne zostały umieszczone w bazie profili DNA. Zidentyfikowano 100 osób, są wśród nich m.in.: major Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszko”, dowódca V Wileńskiej Brygady AK; major Heronim Dekutowski ps. „Zapora”, cichociemny i Danuta Siedzikówna ps. „Inka”.

W Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie zatrudnionych jest 1147 pracowników, z czego 695 osób stanowi kadrę naukowo-dydaktyczną: 104 profesorów, 104 doktorów habilitowanych i 371 doktorów.
Tytuł doktora honoris causa uczelni otrzymało 34 wybitnych naukowców: prof. Witold Starkiewicz (1973), prof. Kazimierz Stojałowski (1974), prof. Eugeniusz Miętkiewski (1985), prof. Jerzy Kulczycki (1987), prof. Andre Raymound Ardaillou (1991), prof. Marek Eisner (1992), prof. Zbigniew Jańczuk (1994), prof. Franciszek Kokot (1995), prof. Leonidas Samochowiec (1995), prof. Hans Schadewaldt (1995), prof. Eberhard Ritz (1996), prof. Dietrich Kettler (1996), prof. Mary Osborne (1997), prof. Stanisław Woyke (1998), prof. Alan Gewirtz (1999), prof. Kazimierz Kobus (2000), prof. Wolfgang Straube (2001), prof. Leopold Koss (2002), prof. Tadeusz Popiela (2002), prof. Andrzej Cretti (2003), prof. Jerzy Kawiak (2006), prof. Stanisław Czekalski (2007), prof. Zygmunt Machoy (2007), prof. Krzysztof Marlicz (2008),  prof. Seweryn Wiechowski (2008), prof. Kay Frances Huebner (2010), prof. Steven Narod (2011), prof. Piotr Chomczyński i prof. Bolesław Rutkowski (2013), prof. Ralph Alexander Schmid (2016), prof. Wenancjusz Domagała i prof. Rodney John Scott (2017), prof. Jan Lubiński (2019), prof. Bogdan Czerniak (2019).

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Uczelnia jest wiodącą w kraju co potwierdzają m.in. sukcesy osiągane przez studentów i pracowników naukowych. Najbardziej znani to prof. Jan Lubiński (zespół profesora pierwszy w świecie wykazał, że skłonność do nowotworów jest dziedziczona  w genach) oraz prof. Bogusław Machaliński (badania nad komórkami macierzystymi).  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi. Do osiągnięć klinicznych należą zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii ręki i gastroenterologii. 

PUM świadczy profesjonalne usługi medyczne w dwóch szpitalach klinicznych: USK nr 1 wraz ze szpitalem w Policach oraz USK nr 2.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886