Władze uczelni


PUM – KADENCJA WŁADZ REKTORSKICH 2020/2024

REKTOR

Bogusław Machaliński

prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

e-mail

PROREKTORZY

Prorektor ds. dydaktyki

Aneta Cymbaluk-Płoska

prof. dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska

e-mail

Prorektor ds. nauki

Jerzy Samochowiec

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

e-mail

Prorektor ds. klinicznych

Leszek Domański

prof. dr hab. n. med. Leszek Domański

e-mail

Prorektor ds. rozwoju

Jarosław Peregud-Pogorzelski

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

e-mail

Prorektor ds. promocji i współpracy regionalnej

Dariusz Chlubek

prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

e-mail

Wydział Medycyny i Stomatologii

Dziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii

Edyta Paczkowska

prof. dr hab. n. med. Edyta Paczkowska

e-mail

Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii

Violetta Dziedziejko

prof. dr hab. n. med. Violetta Dziedziejko

e-mail

Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii

Bartłomiej Baumert

dr hab. n. med. Bartłomiej Baumert

e-mail

Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii

Sebastian Kwiatkowski

prof. dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski

e-mail

Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii

Aleksandra Gawlikowska-Sroka

dr hab. n. med. Aleksandra Gawlikowska-Sroka

e-mail

Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii

Mariusz Lipski

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

e-mail

Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii

Agnieszka Droździk

dr hab. n. med. Agnieszka Droździk

e-mail

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

Izabela Gutowska

prof. dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska

e-mail

Prodziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

Danuta Kosik-Bogacka

prof. dr hab. n. med. Danuta Kosik-Bogacka

e-mail

Prodziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

Mateusz Kurzawski

prof. dr hab. n med. Mateusz Kurzawski

e-mail

Prodziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

Marcin Lener

prof. dr hab. n. med. Marcin Lener

e-mail

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Beata Karakiewicz

prof. dr hab. n. med. Beata Karakiewicz

e-mail

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Elżbieta Grochans

prof. dr hab. n. zdr. Elżbieta Grochans

e-mail

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Anna Jurczak

prof. dr hab. n. zdr. Anna Jurczak

e-mail

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Karolina Skonieczna-Żydecka

prof. dr hab. n. med. n. zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka

e-mail

Administracja / Rektorat PUM

Kanclerz

Krzysztof Goralski

mgr inż. Krzysztof Goralski

e-mail

Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych

Katarzyna Jaślarz

mgr inż. Katarzyna Jaślarz

e-mail

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjnych i Remontów

Mirosław Pietraszek

mgr inż. Mirosław Pietraszek

e-mail

Kwestor

Magdalena Mikołajczuk

mgr Magdalena Mikołajczuk

e-mail

SKŁAD SENATU NA KADENCJĘ 2020-2024

 1. prof. dr hab. n. med. Bogusław MACHALIŃSKI adres e-mail

 2. prof. dr hab. n. med. Jerzy SAMOCHOWIEC adres e-mail

 3. prof. dr hab. n. med. Jarosław PEREGUD-POGORZELSKI adres e-mail

 4. prof. dr hab. n. med. Aneta CYMBALUK-PŁOSKA adres e-mail

 5. prof. dr hab. n. med. Leszek DOMAŃSKI adres e-mail

 6. prof. dr hab. n. med. Beata KARAKIEWICZ adres e-mail

 7. prof. dr hab. n. med. Izabela GUTOWSKA adres e-mail

 8. prof. dr hab. n. med. Mariusz LIPSKI adres e-mail

 9. prof. dr hab. Elżbieta GROCHANS adres e-mail

 10. prof. dr hab. Anna JURCZAK adres e-mail

 11. dr hab. n. med. Marcin LENER adres e-mail

 12. prof. dr hab. n. med. Marek BRZOSKO adres e-mail

 13. dr hab. n. med., prof. PUM Anita CHUDECKA-GŁAZ adres e-mail

 14. prof. dr hab. n. med. Wojciech PONCYLJUSZ adres e-mail

 15. prof. dr hab. n. med. Piotr PROWANS adres e-mail

 16. prof. dr hab. n. med. Tadeusz SULIKOWSKI adres e-mail

 17. prof. dr hab. n. med. Tomasz URASIŃSKI adres e-mail

 18. prof. dr hab. n. med. Krzysztof WOŹNIAK adres e-mail

 19. prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Iwona ROTTER adres e-mail

 20. dr n. med. Hanna ROMANOWSKA adres e-mail

 21. dr n. med. Stanisława WALAT adres e-mail

 22. dr n. med. Sylwia WIEDER-HUSZLA adres e-mail

 23. dr n. zdr. Paulina ZABIELSKA adres e-mail

 24. lek. Barbara GRONWALD

 25. mgr Anna BURNAT adres e-mail

 26. Magdalena PACANOWSKA adres e-mail

 27. mgr inż. Agata ADAMSKA-WENZEL adres e-mail

 28. stud. Klaudia CHOLEWA

 29. stud. Artur CZAJKOWSKI

 30. stud. Damian DURYS

 31. stud. Gabriela FURTAK

 32. stud. Sebastian KORUS

 33. stud. Martyna MURAWKA


RADA UCZELNI

Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 16 grudnia 2020 r. wybrał Radę Uczelni. Jej skład został zmieniony na posiedzeniach Senatu w dniach 31 marca 2021 r. i 28 kwietnia 2021 r. Aktualnie Rada Uczelni składa się z dziewięciu osób - ośmiu członków powołanych przez Senat, w tym czterech spoza wspólnoty Uczelni i z przewodniczącego Parlamentu Studentów.

 1. Radca prawny Andrzej Lubiniecki – Przewodniczący Rady Uczelni PUM - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie od roku 2001. Jest doradcą wielu przedsiębiorców w zakresie prawnych aspektów ich działalności operacyjnej. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pomocy prawnej organom administracji samorządowej i rządowej oraz uczelniom wyższym. Wspólnik i założyciel Kancelarii Radców Prawnych Lubiniecki & Sołtyszewski Sp. p.
 2. Prof. dr hab. n. med. Leszek Sagan – kierownik Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, znamienity neurochirurg, honorowy obywatel Miasta Szczecin.
 3. Dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff – ekspert w zakresie marketingu i zarządzania, przedstawiciel biznesu regionu zachodniopomorskiego, pracownik naukowy Instytutu Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Prof. dr hab. n. zdr. Anna Jurczak – kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego PUM. Reprezentuje Wydział Nauk o Zdrowiu/dyscyplina nauki o zdrowiu.
 5. Dr hab. prof. US Maciej Drzonek – ekspert w dziedzinie nauk społecznych, specjalista w obszarze promocji oraz PR, pracownik naukowy Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
 6. Dr hab. Andrzej Ossowski – kierownik Zakładu Medycyny Sądowej.
 7. Adwokat dr n. pr. Krzysztof Kozłowski - w latach 2015–2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w latach 2016–2018 wojewoda zachodniopomorski, w latach 2018–2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pełnomocnik rządu do spraw repatriacji. Obecnie członek zarządu PZU SA..
 8. Dr hab. n. med. Miłosz Kawa - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, adiunkt w Samodzielnej Pracowni Terapii Komórkowej na Wydziale Medycyny i Stomatologii PUM
 9. Damian Durys  – Przewodniczący Parlamentu Studentów PUM.

 

Kadencja Rady Uczelni potrwa do 31 grudnia 2024 r. (od 1 stycznia 2021 r.) Do jej najważniejszych zadań należy m.in. opiniowanie projektu Statutu PUM i strategii uczelni.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886