Administracja


Kanclerz PUM mgr inż. Krzysztof Goralski

Biuro Kanclerza: mgr Monika Russin T: +48 91 48 00 701, mgr Anna Adamczak T: +48 91 48 00 707, e-mail: kanclerz@pum.edu.pl
Rektorat PUM, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, I piętro, pok. 108
Fax: +48 91 48 00 705

 

Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych PUM mgr inż. Katarzyna Jaślarz

Rektorat PUM, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, I piętro, pok. 108
T: +48 91 48 00 701, e-mail: katarzyna.jaslarz@pum.edu.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjnych i Remontów PUM mgr inż. Mirosław Pietraszek

Rektorat PUM, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, I piętro, pok. 107
T: +48 91 48 00 849, e-mail: miroslaw.pietraszek@pum.edu.pl

 

Kwestor PUM mgr Magdalena Mikołajczuk

Rektorat PUM, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, II piętro, pok. 219  
T: +48 91 48 00 708, e-mail: magdalena.mikolajczuk@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886